เมืองภูเก็ต สนองนโยบายรัฐฯโดยก.มหาดไทย จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว..00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เมืองภูเก็ต สนองนโยบายรัฐฯโดยก.มหาดไทย จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว..00

เมื่อวันที่  4 ส.ค. 65 นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอเมืองภูเก็ต เปิดเผยว่า ภารกิจการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย โดยหนึ่งในภารกิจที่สำคัญคือ ภารกิจในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ซึ่งจะต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การทำงานของกระทรวงมหาดไทย ได้นำหลักการ กลไก 3 5 7 มาใช้ พื้นที่ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชุมชน/หมู่บ้าน ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 5 กลไก ได้แก่ การประสานงานภาคีเครือข่าย การบูรณาการแผนงานและยุทธศาสตร์ การติดตามหนุนเสริมและประเมินผล การจัดการความรู้ และการสื่อสารสังคม 7 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อสารมวลชน สำหรับภารกิจในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ที่อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอเมืองภูเก็ต ได้มอบหมายให้ นายฐิติชัย เสียมเหล็ก ปลัดอำเภอประจำตำบลรัษฎา ร่วมกับนายชาญชัย ตัณฑวชิระพันธ์ กำนันตำบลรัษฎา นายวิชิต รอดแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จำนวน 4 นาย จัดตั้งด่านชุมชน ออกตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อย และเฝ้าระวังภัยต่าง ๆ ในพื้นที่ พร้อมตักเตือนบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดภัย ทั้งร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ตลอดจนพื้นที่พักอาศัยในชุมชนหมู่บ้าน ในช่วงเวลากลางคืน เพื่อป้องกันเหตุร้าย และสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชน

“จากกรณีดังกล่าว ภารกิจในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่ อำเภอเมืองภูเก็ต เพียงพื้นที่เดียว แต่การทำงานของคนมหาดไทยในลักษณะต่างเกิดขึ้นทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เรื่องราวดี ๆ ต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนแต่เป็นภารกิจบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของกระทรวงมหาดไทย ที่ทำให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้มีความอุ่นใจในเวลากลางคืน ไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะมีเหตุด่วนเหตุร้ายเพราะมีภาคราชการที่คอยทำหน้าที่ใส่ใจทุกข์สุขของประชาชน” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า อีกหนึ่งภาคประชาสังคมที่เป็นกำลังหลักของกระทรวงมหาดไทย คือ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ ชรบ. ซึ่งหมายถึง ประชาชนในพื้นที่ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร ชรบ. และได้รับการแต่งตั้งจากนายอำเภอให้มีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน และมีหน้าที่ในการช่วยเหลือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่ อาทิ การอยู่เวรรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน การตรวจตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อย การสืบหาข่าว การเฝ้าระวังสถานการณ์สำคัญ รายงานการเกิดเหตุ หรือภัยต่าง ๆ การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การจับกุมผู้กระทำความผิด ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีทางอาญา การป้องกันและบรรเทาสาธารภัย และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับการมอบหมายทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นสิ่งใดที่เป็นอันตราย หรือต้องการขอความช่วยเหลือในทุกเรื่อง สามารถโทรฯ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสา และอาสาสมัคร เข้าให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad