คานสะพานร่วง! ทำลูกจ้างเสียชีวิต-บาดเจ็บ รมว.เฮ้ง ส่งทีมเฉพาะกิจลงพื้นที่ช่วยเหลือและหาสาเหตุทันที..00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565

คานสะพานร่วง! ทำลูกจ้างเสียชีวิต-บาดเจ็บ รมว.เฮ้ง ส่งทีมเฉพาะกิจลงพื้นที่ช่วยเหลือและหาสาเหตุทันที..00

รมว. แรงงานห่วงลูกจ้างประสบอุบัติเหตุถูกคานสะพานทับเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ ส่งทีมเฉพาะกิจ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย พร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทันที

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวคานสะพานร่วง ทำลูกจ้างเสียชีวิตและบาดเจ็บ นั้น ในวันนี้ ( 1 สิงหาคม 2565 ) ผมได้สั่งการให้คณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือ การประสบอันตรายจากการทำงาน กรณีร้ายแรง ลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้ความช่วยเหลือลูกจ้างตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิตามกฎหมายโดยเร็ว สำหรับนายจ้าง ผมได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายพนักงานตรวจความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 7 ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายด้วย อย่างไรก็ตาม ผมต้องขอความร่วมมือให้นายจ้าง และลูกจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยจากการทำงาน

นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะคณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือ การประสบอันตรายจากการทำงาน กรณีร้ายแรง กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะทำงานเฉพาะกิจฯ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ โดยในวันที่ 9 สค. 2565 พนักงานตรวจความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 7 จะได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาพบเพื่อสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว ว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad