ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ...00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ...00

ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นายธวัช รัตนพันธ์ และนางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และนางสาวมีณรัษฎ์ ทองช่วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับ นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นโยบายการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับมีส่วนร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลักและการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ (Active Learning) ของโรงเรียนโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง และโรงเรียนบ้านเกาะทองสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และติดตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของโรงเรียนวัดลอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad