สัปดาห์แสนสนุก สุขหรรษา กับ Lion ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สัปดาห์แสนสนุก สุขหรรษา กับ Lion ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ


บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภคทุกช่วงวัย ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการริเริ่มโครงการต่าง ๆ ทีมไลอ้อน ได้ร่วมจัดกิจกรรม ณ อาคาร 50 ปี โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยที่ดี การล้างมือที่ถูกวิธี ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 285 คน ในงานกิจกรรมสัปดาห์แสนสนุก สุขหรรษา ตามหลักสูตร Fun Find Focus ของโรงเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักถึงการมีสุขอนามัยที่ดีให้กับนักเรียน โดยทีมวิทยากรได้ให้ความรู้การล้างมือที่ถูกวิธี ป้องกันโรคติดต่อ เพื่อสร้างความตระหนักให้น้อง ๆ เห็นความสำคัญ และเกิดความสนุกสนานผ่านกิจกรรม นอกจากนี้ ยังได้รับแจกผลิตภัณฑ์ คิเรอิ คิเรอิ และ โคโดโม เมื่อเร็วๆนี้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น