นายกฯ ร่วมประชาสัมพันธ์งานวันมาฆบูชา พ.ศ. 2566 “ประทีปแห่งพระธรรม นำศรัทธา บูชาเพ็ญเดือน 3” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

นายกฯ ร่วมประชาสัมพันธ์งานวันมาฆบูชา พ.ศ. 2566 “ประทีปแห่งพระธรรม นำศรัทธา บูชาเพ็ญเดือน 3”


นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 08.45 น. ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา “ประทีปแห่งพระธรรม นำศรัทธา บูชาเพ็ญเดือน 3” เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566 โดยมี นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมกิจกรรม

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการองค์ความรู้วันมาฆบูชาโดยตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดอินทาราม กรุงเทพฯ จากนั้นนายกรัฐมนตรีถวายพวงมาลัยสักการะพระบรมสารีริกธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล และชมการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ บทสรรเสริญพระพุทธคุณ โดยคณะนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ทีมรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมหญิงล้วน ระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ประจำปีพุทธศักราช 2566

นายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด และกล่าวว่าเป็นบทสวดที่จำได้เคยสวดตอนเด็กและท่องจำมาโดยตลอด ซึ่งศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งความร่มเย็น เป็นศาสนาแห่งความสมานฉันท์ การสวดมนต์ในช่วงเวลาว่างช่วยให้จิตใจร่มเย็นและควรเข้าใจถึงความหมายของบทสวดต่าง ๆ ซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงพร้อมขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนาที่วัดใกล้บ้าน หรือนั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมที่บ้านตามความสะดวก หากไม่สะดวกสามารถร่วมกิจกรรมทางศาสนาผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมกันตั้งใจทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอให้ความสุขสวัสดีเกิดขึ้นแก่ตัวเอง ทุกคน และทุกครอบครัว โดยวันมาฆบูชามีความสำคัญ 4 ประการ คือ เป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำกลางเดือนมาฆะ พระสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายและเป็นพระอรหันต์ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาโอวาทปาติโมกข์

ทั้งนี้ งานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566 กำหนดจัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยในส่วนกลางจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2566 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และในวันที่ 6 มีนาคม 2566 จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เวียนเทียน และกิจกรรม Walk Rally 9 มงคล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ และในส่วนภูมิภาคกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1 – 6 มีนาคม 2566 ตามบริบทของแต่ละจังหวัด นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดทำบัตรอวยพรวันมาฆบูชาออนไลน์ (E-Card) และเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะออนไลน์ ผ่านทาง www.dra.go.th อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad