นายกฯ มั่นใจเศรษฐกิจไทยมีทิศทางดีขึ้นต่อเนื่อง พร้อมเร่งขับเคลื่อนนโยบาย SMEs ไทยทุกมิติ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

นายกฯ มั่นใจเศรษฐกิจไทยมีทิศทางดีขึ้นต่อเนื่อง พร้อมเร่งขับเคลื่อนนโยบาย SMEs ไทยทุกมิติ


เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.25 น. ณ บริเวณทางเชื่อมตึกภักดีบดินทร์และตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ครั้งที่ 2/2566 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทยว่ามีทิศทางที่จะดีขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวก็เพิ่มมากขึ้น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจระดับฐานรากและท้องถิ่น รวมไปถึงในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม และอาหารก็มีสัดส่วนของ GDP เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามแม้สินค้าเกษตร ราคาส่งออกจะมีปัญหาบ้างเพราะไปเกี่ยวพันหลายอย่าง แต่ก็ขออย่าได้กังวลจนเกินไปว่าเศรษฐกิจในประเทศไทยจะแย่กว่าหลายประเทศ ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับทราบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าไม่ได้แย่อย่างที่กังวล ซึ่งขณะนี้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดูแลอย่างใกล้ชิดและติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการขับเคลื่อน SMEs ทุกประเภทของไทยให้เข้มแข็ง และเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง สอดคล้องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ของประเทศตามนโยบายรัฐบาล

นายกรัฐมนตรีย้ำถึงนโยบายเศรษฐกิจคือการหารายได้เข้าประเทศ และการบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องและตรงกับความต้องการของประชาชนโดยรวมของประเทศอย่างทั่วถึง ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้ดำเนินการตามแนวทางนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งทำให้ประชาชนทุกกลุ่มของประเทศ รวมทั้งผู้มีรายได้น้อยได้เข้าถึงโอกาสและเกิดความเป็นธรรม โดยเฉพาะการเข้าถึงบริการและสวัสดิการต่าง ๆ ของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม การที่จะเพิ่มหรือดำเนินมาตรการใด ๆ นั้นต้องมีการพิจารณาอย่างรอบด้านถึงผลกระทบและงบประมาณที่มีอยู่ ตลอดจนต้องคำนึงถึงรายรับและจ่ายของประเทศด้วยเพื่อให้การดำเนินการมีความสมดุลและเป็นไปอย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์แท้จริง

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงการบริหารราชการโดยยึดหลักและคำนึงถึงระเบียบ กฎหมายที่มีอยู่ทุกฉบับ โปร่งใส สุจริต เป็นธรรม สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบได้ และทำทุกอย่างเต็มที่ด้วยใจจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad