เซนต์ฟรังรวมใจ บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล....D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เซนต์ฟรังรวมใจ บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล....D


สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จัดกิจกรรม บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง โดย หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลวชิระพยาบาล มาดำเนินการรับบริจาค ในการนี้มีคณะกรรมการสมาคมฯ คณะครู เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง และประชาชาชนที่ทราบข่าวมาร่วมแสดงความจำนงบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งในวันนี้ทางสมาคมได้จัดทำหมวก Limited Edition โดยปักเป็น รุ่นจบการศึกษา รุ่นที่ 97 ให้น้องม.6 เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ถ.สามเสน เขตดุสิต


ดร.ศศมณฑ์ สงวนสิน นายกสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังฯ ได้ร่วมกับโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง องค์ราชินูปถัมภ์ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวเซนต์ฟรังทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นคณะครู เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนครอบครัว ได้ร่วมกันทำความดีตามอัตลักษณ์นักเรียน เอกลักษณ์โรงเรียน คือ ‘สตรีที่สง่างาม (Gracious Lady) : เมตตากรุณา ภาษีดี มีมารยาทงาม’ โดย ‘ความเมตตากรุณา’ ในที่นี้หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความรัก ความปรารถนาดี มีไมตรีจิต เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ ช่วยเหลือแบ่งปัน ทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ มีความสุขจากการให้ และปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข


“การบริจาคโลหิต เป็นอีกหนึ่งการสร้างความดีที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องใช้เงินหรือแรงกาย อีกทั้งเป็นที่ทราบดีว่า ปริมาณโลหิตสำรองในคลังของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นั้นมีไม่เพียงพอต่อการนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย โดยเฉพาะหมู่เลือดหายาก จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เราชาวเซนต์ฟรังฯ ได้มีโอกาสทำดีถวายเป็นพระราชกุศลร่วมกัน และการปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ของนักเรียนเซนต์ฟรังที่ยึดถือสืบต่อกันมา”

การบริจาคโลหิตครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลวชิระพยาบาล มาดำเนินการรับบริจาคโลหิต ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นมีผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิตจำนวน 120 ราย และสามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน 35,550 ซีซี“กิจกรรมในวันนี้ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจไว้ เพราะมีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและญาติๆ ของนักเรียนที่ทราบข่าวก็มาร่วมบริจาคโลหิต รวมไปถึงกำลังพลจาก กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์ ก็มาร่วมบริจาคโลหิตและช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย ในนามคณะกรรมการสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังฯ ขอขอบคุณ ชาวเซนต์ฟรังทุกคน และผู้มีจิตอันดีงามที่มาร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงร่วมกัน”

สำหรับผู้สนใจร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตครั้งต่อไป สามารถติดตามข่าวสารได้จาก Facebook : สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์-Official

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น