พม. ช่วยเหลือกรณี เด็ก 8 เดือน หายออกจากบ้าน สุดท้ายมารดาสารภาพ นำลูกทิ้งน้ำ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

พม. ช่วยเหลือกรณี เด็ก 8 เดือน หายออกจากบ้าน สุดท้ายมารดาสารภาพ นำลูกทิ้งน้ำ


จากกรณีข่าว เด็ก 8 เดือน หายออกจากบ้านในพื้นที่ จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 6 ก.พ.66 ที่ผ่านมา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอนุกูล ปีดแก้ว มอบทีม One Home นครปฐม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือครอบครัวทันที และเยียวยาจิตใจคนในครอบครัว เนื่องจากมีภาวะความเครียด โดยครอบครัวประสงค์ให้ช่วยติดตามเด็ก พร้อมประสานเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องคดีความจากร้อยเวร สภ.บางหลวง เป็นระยะ ล่าสุดมารดารับสารภาพว่ากระทำการประมาทเป็นเหตุให้เด็กเสียชีวิต

                                                                 นายอนุูกล  ปีดแก้ว 

นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า จากกรณีนี้ มารดาเด็กเป็นผู้กระทำความผิด ซึ่งอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำให้เข้าสู่กระบวนการตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 โดย กระทรวง พม. ทำงานร่วมกับศาล ฯ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.นครปฐม

นางจตุพร เน้นย้ำว่าเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวซ้ำ ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน รวมถึงภาคประชาสังคมต้องร่วมมือกันติดตามเด็ก เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กต้องได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสม มีพัฒนาการตามช่วงวัย และปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบ

โดย กรมฯ มีศูนย์ให้คำแนะนำปรึกษาที่บ้านพักเด็กและครอบครัว ครอบคลุม 77 แห่งทั่วประเทศ มีนักสังคมสงเคราะห์ที่จะให้ความช่วยเหลือแม่วัยรุ่นอย่างรอบด้านทุกมิติ (มิติด้านสุขภาพ มิติด้านสังคม มิติด้านการศึกษา และมิติด้านเศรษฐกิจ) รวมถึงสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กในครอบครัวยากจน และโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

กรณีพบเห็นเด็กที่มีความเสี่ยงจากการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม สามารถขอรับการช่วยเหลือได้ที่ บ้านพักเด็กและครอบครัว 77 แห่งทั่วประเทศ แอปพลิเคชั่นคุ้มครองเด็ก หรือ สายด่วน โทร. 1300 ตลอด 24 ชม.#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #ข่าวพม #เพื่อเด็กและเยาวชน #เด็กและเยาวชน #DCY #ดยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad