รมว.พม. หนุนความเป็นเลิศชาติพันธุ์ สร้าง Soft Power ดันเศรษฐกิจชุมชน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

รมว.พม. หนุนความเป็นเลิศชาติพันธุ์ สร้าง Soft Power ดันเศรษฐกิจชุมชน


เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 66 เวลา 11.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม "มหัศจรรย์วิถีชีวิตชนเผ่า Amazing tribal way of life" เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของราษฎรบนพื้นที่สูง 8 ชนเผ่าในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ การแต่งกาย การแสดง ผลิตภัณฑ์สินค้า และแหล่งท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมให้ราษฎรบนพื้นที่สูงสามารถสร้างอาชีพและรายได้จากอัตลักษณ์และทุนทางสังคมที่มีอยู่ นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป โดยมีนายสุทธิรัตน์ แสงเพ็ญจันทร์ ปลัดอำเภอแม่จัน กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมนายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้แทน 8 ชนเผ่า เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวง พม. ได้ให้ความสำคัญกับราษฎรบนพื้นที่สูง โดยพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการสร้างโอกาส สร้างอาชีพรายได้ในอนาคต ที่ต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน ซึ่งสิ่งที่อยากเห็นคือความยั่งยืนจากอัตลักษณ์ของชนเผ่าจริงๆ วันนี้ ต้องปรับและออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าของชนเผ่าให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ในขณะเดียวกัน ต้องรักษาอัตลักษณ์ ศิลปะวัฒนธรรมของชนเผ่าไว้ ทั้งนี้ ตนเห็นโอกาสพิเศษเรื่อง Soft Power เป็นอำนาจที่มองไม่เห็น แต่เป็นพลังทางวัฒนธรรมและสังคม ที่สามารถบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของประเทศและชุมชนนั้นได้ ซึ่งประเทศไทยถูกจัดอันดับเรื่อง Soft Power เป็นลำดับต้นๆ ของโลก จึงอยากให้ใช้โอกาสและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ให้เห็นว่าอัตลักษณ์ของคนไทยและชนเผ่านั้น มีความสำคัญกับการก่อร่างสร้างประเทศไทยมาได้อย่างไร และขอยืนยันว่ารัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ได้ให้ความสำคัญเรื่อง Soft Power เพื่อรักษาอัตลักษณ์ ศิลปะวัฒนธรรมไทยของกลุ่มชาติพันธุ์


นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ขอแนะนำเรื่องการสร้างร้านกาแฟที่เป็นแบรนด์ของชนเผ่าให้น่าสนใจ เพื่อให้ทุกคนทั่วโลกได้มาอุดหนุน และวันนี้ เราได้รับความร่วมมือจาก DTAC เข้ามาช่วยสนับสนุนการขายของออนไลน์ และจะช่วยประชาสัมพันธ์ร้านกาแฟของชนเผ่า รวมถึงการทำพิพิธภัณฑ์ออนไลน์สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ หากเราดำเนินการได้ ยิ่งจะทำให้มีคนทั่วโลกมาสนใจเพิ่มขึ้น สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพรายได้ และสร้างความสุขในชุมชนทั้งนี้ เราต้องพัฒนาไปด้วยกัน เราต้องเดินไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยคณะดำเนินงานราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย จะเป็นต้นแบบและตัวอย่างด้านการพัฒนาที่มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งต่อเนื่อง และนำไปสู่ความยั่งยืน อีกทั้งผู้บริหารกระทรวง พม. ต้องร่วมมือกันกับตำบลป่าซาง กลุ่มชาติพันธุ์ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ วางแผนระยะ 5 ปี 10 ปี และขับเคลื่อนงานอย่างเข้มแข็ง เพื่อความเป็นเลิศของชาติพันธุ์ ไม่ใช่ความอยู่รอดของชาติพันธุ์

#ช่วย24ชั่วโมง   #ช่วย24ชม   #ข่าวพม.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad