เขตคลองสาน ฝ่ายเทศกิจ​ดูแลความปลอดภัยตามโครงการ School Care หน้าโรงเรียน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เขตคลองสาน ฝ่ายเทศกิจ​ดูแลความปลอดภัยตามโครงการ School Care หน้าโรงเรียน


เมื่อวั
นที่  24 กุมภาพันธ์ 2566 ว่าที่ร้อยตรีสรวุฒิ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการเขตคลองสาน​ มอบหมายให้ นายวุฒิศักดิ์ กาวชู สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้


เวลา 06.00 น.- 08.00 น. นายวุฒิศักดิ์ กาวชู หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ มอบหมายให้ หัวหน้าชุดสายตรวจปฏิบัติการ 251 252 253 254 และ 255 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการ “พาน้องข้ามถนนและอาสาจราจรประจำหน้าโรงเรียน” พื้นที่เขตคลองสาน ดูแลความปลอดภัย พาน้องข้ามถนนและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณทางข้าม หน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตคลองสานดังนี้
1. โรงเรียนประถมวัดสุทธาราม
2. โรงเรียนวัดเศวตฉัตร
3. โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ
4. โรงเรียนวัดทองนพคุณ
5. โรงเรียนวัดพิชัยญาติ
6. โรงเรียนวัดสุวรรณ
7. โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม
8. โรงเรียนวัดทองเพลง
9. โรงเรียนจันทรศึกษา (เอกชน)ผลการปฏิบัติ นักเรียนและผู้ปกครองได้รับความปลอดภัย

 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย​

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น