พม. เดินหน้าขับเคลื่อน BCG Model ในพื้นที่ 43 นิคมฯ เน้นสร้างโอกาส สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

พม. เดินหน้าขับเคลื่อน BCG Model ในพื้นที่ 43 นิคมฯ เน้นสร้างโอกาส สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวในนิคมสร้างตนเอง (BCG Model) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 


นายกิตติ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยอาศัยการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่พัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ควบคู่กับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัด “ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวในนิคมสร้างตนเอง (BCG Model) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ขึ้น เพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมในนิคมสร้างตนเอง (สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในนิคมสร้างตนเอง) ให้ผู้ปฏิบัติงานมีกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (BCG) และนำไปปรับใช้กับสมาชิกนิคมสร้างตนเอง พัฒนาสังคมจากฐานรากให้เข้มแข็ง กระจายรายได้ สร้างโอกาสแบบทั่วถึง ตลอดจนการลดความยากจนข้ามรุ่นแก่สมาชิกนิคมสร้างตนเองอย่างยั่งยืน นายกิตติ กล่าวในตอนท้าย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น