รมว.พม. เตรียมหนุนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ นำร่องทำ "Sandbox" พัฒนาทุนมนุษย์ พร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

รมว.พม. เตรียมหนุนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ นำร่องทำ "Sandbox" พัฒนาทุนมนุษย์ พร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 66 เวลา 14.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นำคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ  เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแกนนำยุวทูตคุณธรรมในศตวรรษที่ 21 และรับฟังการนำเสนอภาพรวมการต่อยอดโครงการยุวทูตคุณธรรมสู่สถานศึกษา อีกทั้งประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือต่างๆ กับคณะผู้บริหารโรงเรียนฯ 


นายจุติ กล่าวว่า ยุวทูตคุณธรรมในศตวรรษที่ 21 เป็นแกนนำเด็กและเยาวชนที่ผ่านการอบรมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นยุวทูตคุณธรรมในศตวรรษที่ 21 ซึ่งกระทรวง . โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เสริมทักษะ ให้กับแกนนำเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ ในการเป็นจิตอาสาทำความดี อีกทั้งเป็นการสร้างแกนนำเด็กและเยาวชนให้เป็นยุวทูตคุณธรรมในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในสังคมไทยทั้งระดับประเทศและสังคมโลกอย่างเข้มแข็งต่อไป


นายจุติ กล่าวต่อไปว่า ตนได้เชิญชวนโรงเรียนฯ มาร่วมกันทำแซนด์บ็อกซ์ (Sandbox) พัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งจะมีการฝึกอบรมครูให้เป็นแม่แบบในการสร้างคนดีก่อนคนเก่ง สร้างคนที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ส่งเสริมทุนมนุษย์ที่เป็นเด็กและเยาวชนให้ขยัน มีความซื่อสัตย์สุจริต สร้างคนที่รักชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และช่วยกันเป็นฐานผลิตคนดีสู่ประเทศ เพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีวินัย มีอาชีพที่สุจริต สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต 

นอกจากนี้ จากการรับฟังรายงานของโรงเรียนฯ พบปัญหาว่ามีเด็กในครอบครัวเปราะบาง ขาดผู้อุปการะเนื่องจากพ่อแม่อพยพกลับภูมิลำเนา เด็กไม่มีสัญชาติ ครอบครัวมีฐานะยากจน เป็นต้น ทั้งนี้ จึงมีความเห็นร่วมกันในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนที่โรงเรียนฯ โดยจะให้ครูและนักเรียนเป็นจิตอาสาของศูนย์ฯ โดยเฉพาะครูจะให้เข้าอบรมหลักสูตรของกระทรวง พม.  เพื่อเป็นผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) หรือ CM คอยช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในชุมชนต่อไป


นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กำลังใจคุณยาย อายุ 73 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่กับลูกชายและหลานสาวในบ้านสภาพเก่าทรุดโทรมในชุมชนติดกับโรงเรียนฯ ครอบครัวมีฐานะยากจน มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ทั้งนี้ พบปัญหาว่า ห้องน้ำมีสภาพไม่เหมาะสมกับคุณยายที่เป็นทั้งผู้สูงอายุและคนพิการ ในเบื้องต้น จึงได้บรรเทาความเดือดร้อนด้วยการมอบ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และให้คำปรึกษาแนะนะด้านสิทธิสวัสดิการของรัฐ โดยเฉพาะเตรียมช่วยเหลือในเรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อไป   #ช่วย24ชั่วโมง  #พม24ชม  #ข่าวพม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น