พม. จับมือไอโอเอ็ม ยกระดับแก้ปัญหาค้ามนุษย์ ขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติใน 12 จังหวัดอีสาน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

พม. จับมือไอโอเอ็ม ยกระดับแก้ปัญหาค้ามนุษย์ ขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติใน 12 จังหวัดอีสาน

เมื่อวันที่  21 ก.พ. 66  เวลา 09.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดการประชุมชี้แจงถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism : NRM) สำหรับผู้มีหน้าที่คัดแยก (Competence Authority : CA) ซึ่งจัดโดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวง พม. ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม) ประเทศไทย โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ และ นางภิญญา จำรูญศาสน์ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายประวิทย์ ร้อยแก้ว รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ และประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ และคุณอามง เรซี เจ้าหน้าที่ฝ่ายโปรแกรม (งานต่อต้านการค้ามนุษย์) แผนกช่วยเหลือผู้โยกย้ายถิ่นฐานและต่อต้านการค้ามนุษย์ ไอโอเอ็ม ประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก 12 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี หนองคาย บึงกาฬ มุกดาหาร นครพนม เลย สุรินทร์ อำนาจเจริญ และร้อยเอ็ด ประกอบด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และปลัดจังหวัด ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในฐานะผู้มีอำนาจในกระบวนการคัดแยกตามกลไกการส่งระดับชาติ รวมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน เข้าร่วม ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่นนายอนุกูล กล่าวว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีประเด็นที่เป็นข้อท้าทายในการดำเนินงานมาโดยตลอด คือ ประเด็นเรื่องของการคัดกรอง คัดแยก ระบุตัวผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งประเทศไทยได้รับข้อเสนอแนะจากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ กระทรวง พม. ในฐานะหน่วยประสานงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ เพื่อช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยได้รับความร่วมมือจากไอโอเอ็ม สนับสนุนการพัฒนากลไกดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จนสามารถนำเสนอกลไกการส่งต่อระดับชาติ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือ คณะกรรมการ ปคม. ที่นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า กลไกการส่งต่อระดับชาติ เป็นกลไกสำคัญในการช่วยยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2022 มีการจัดให้ประเทศไทยอยู่ในระดับ Tier 2 ซึ่งยกระดับขึ้นจากระดับ Tier 2 Watch List ในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุในภาพรวมว่า รัฐบาลไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในการปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งได้กล่าวถึงพัฒนาการสำคัญในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของไทย โดยมีการจัดทำกลไกการส่งต่อระดับชาติเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยได้รับการยกระดับ รวมไปถึงข้อสั่งการของ คณะกรรมการ ปคม. โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกลไกดังกล่าว ดำเนินการตามแนวทางให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมนายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. ขอเน้นย้ำว่ากลไกการส่งต่อระดับชาติ เป็นกลไกสำคัญเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ โดยคำนึงถึงการคุ้มครองบุคคลที่อาจจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงบุคคลที่ถูกระบุว่าเป็นผู้เสียหายแล้ว ให้ได้รับการคุ้มครองตามหลักการสากลของหลักสิทธิมนุษยชน และป้องกันไม่ให้บุคคลกลุ่มเสี่ยงตกเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ โดยเฉพาะในเรื่องของการคุ้มครองช่วยเหลือ การเยียวยาฟื้นฟู ทั้งในช่วงการคัดแยกและภายหลังการคัดแยกอย่างเป็นทางการแล้ว โดยหน่วยงานของกระทรวง พม. ในพื้นที่ พร้อมสนับสนุนการดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกลไกฯ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น