พม. ยกย่อง 10 สตรีไทย “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” ต้นแบบแห่งพลังความดี - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

พม. ยกย่อง 10 สตรีไทย “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” ต้นแบบแห่งพลังความดี


เมื่อวันที่  28 ก.พ. 66  เวลา 15.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” ให้ 10 สตรีไทย ต้นแบบการทำความดีของสังคมที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานช่วยเหลือและสร้างกำลังใจให้ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เป็นเครือข่ายกระทรวง พม. ที่เข้มแข็ง โดยนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ


นายจุติ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งคนพิการ โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทุกคนมีโอกาสและความเสมอภาคในทุกด้าน นำไปสู่การเป็น “สังคมแห่งโอกาส” ทั้งนี้ การขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมเพื่อบรรลุเป้าหมาย กระทรวง พม. ไม่สามารถดำเนินงานเพียงหน่วยงานเดียวได้ มีความจำเป็นที่ต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม รวมทั้งประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีความมั่นคงในชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงได้จัดพิธีมอบรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” ให้ 10 สตรีไทย ต้นแบบการทำความดีของสังคมที่เป็นเครือข่ายกระทรวง พม. ที่เข้มแข็ง มีความมุ่งมั่นในการทำงานช่วยเหลือและสร้างกำลังใจให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และภัยพิบัตินายจุติ กล่าวต่อไปว่า วันนี้ ทุกท่านที่มารับรางวัล "ผู้เสียสละเพื่อสังคม” เป็นสุภาพสตรีทั้งหมด 10 ท่าน ซึ่งถ้าโลกนี้ไม่มีสตรีย่อมอยู่ไม่ได้ และถ้าโลกนี้ไม่มีคนที่ตั้งใจทำความดี โดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทน โลกคงไม่สดใส อย่าง ศ.ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ท่านบอกว่าท่านไม่เหนื่อย ไม่กลัว ซึ่งลังกาสุกะโมเดล ยาสมุนไพรที่ผลิตในภาคใต้แบบครบวงจร จะเป็นอีกแนวทางที่สร้างอาชีพ และการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เศรษฐกิจพอเพียงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และการได้รู้ถึงพลัง Soft Power จากละครบุพเพสันนิวาส ที่โด่งดังไปไกลและเกิดกระแสรักชาติ รวมทั้งคำว่าทศพิธราชธรรม ที่สัมผัสได้และทันสมัย อีกทั้งรายการสถานีประชาชนที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการช่วยชีวิต ทั้งนี้ ความดีที่ทุกท่านทำมาไม่สูญเปล่า ความรัก ความพยายาม ชนะทุกปัญหา ทำไม่ได้ ต้องเป็นคำว่าต้องให้ได้ และทั้งหมดที่ทุกท่านมีเหมือนกันคือ My Life My Love My Passion ชีวิตของท่านเป็นผู้ให้ ทำในสิ่งที่รัก ทำในสิ่งที่คิดว่าโลกนี้จะดีขึ้น ซึ่งกระทรวง พม. ขอขอบคุณทุกท่าน ที่สังคมยังมีความหวัง
นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ มีผู้รับรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” จำนวน 10 รางวัล ประกอบด้วย
1) ศ.ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ “เภสัชกรยิปซี” ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในทวีปแอฟริกา ยกระดับและพัฒนากระบวนการผลิตยาสมุนไพรให้คนไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2) คุณกวิพร วินิจเถาปฐม (ป้าติ๋ม ) ผู้ก่อตั้งบ้านนางฟ้าของสัตว์จรช่วยเหลือหมา-แมว ตั้งแต่ปี 2546
3) คุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด ผู้กำกับรายการโทรทัศน์ผู้หญิงคนแรกของประเทศไทย
4) คุณทองพูล บัวศรี (ครูจิ๋ว) ผู้จัดการโครงการครูข้างถนน มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ที่ทำงานคลุกคลีกับเด็กเปราะบางอย่างลูกแรงงานก่อสร้างและเด็กเร่ร่อนมาเกือบครึ่งชีวิต
5) คุณอารยา แดงแสง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกจังหวัดชลบุรี
6) คุณนับดาว องค์อภิชาติ ผู้สร้าง Miss & Mister, Miss Queen & Mrs. Deaf Thailand อยู่เพื่อส่งเสียงให้ทุกคนได้ยินว่า… "คนเราเป็นได้มากกว่าที่เป็น"
7) คุณอรอุมา เกษตรพืชผล สื่อสารมวลชน ที่มีเส้นทางชีวิตผกผันจากชีวิตเด็กต่างจังหวัด กลายมาเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับ
8) คุณณัฐมน โสภาหัสดร เพจ Chujaidiary เลี้ยงลูก 2 ภาษา จากแม่บ้านธรรมดาก็ทำได้
9) คุณณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ สาวน้อยคิดบวก “ร่างกายไม่ใช่ตัวชี้วัดขีดจำกัด”
10) คุณนุศรา ต้อมคำ อดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ตำแหน่งตัวเซต และเป็นหนึ่งในนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ได้เล่นวอลเลย์บอลหญิงอาชีพในต่างประเทศ #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น