บพท. เตรียมพร้อมจัดงานมหกรรม “ฟื้นใจเมือง” ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดพะเยา...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บพท. เตรียมพร้อมจัดงานมหกรรม “ฟื้นใจเมือง” ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดพะเยา...D

งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ (บพท.) เตรียมพร้อมจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม “ฟื้นใจเมือง” ด้วย “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” เพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ และร่วมกันฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมให้เกิดเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำหรับเป็นศูนย์รวมการค้าขายและพบปะของผู้คนในชุมชน อันนำไปสู่การสร้างคุณค่าร่วมในพื้นที่การจัดงานมหกรรม “ฟื้นใจเมือง” ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดพะเยา นับเป็นครั้งที่ 2 ต่อจากการจัดงานในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องของการจัดมหกรรม ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมา อันเป็นการนำเสนอทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนไทลื้อ 5 หมู่บ้าน ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่สะท้อนวิถีชีวิต ประเพณี และทุนทางวัฒนธรรมของชาวไทลื้อได้เป็นอย่างดี โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:30 น. เป็นต้นไป


สำหรับงานมหกรรม “ฟื้นใจเมือง” มีกิจกรรมพิเศษมากมาย อาทิ การเดินขบวนแห่ครัวทาน นำเสนอทุนทางวัฒนธรรมผ่านการแต่งกายชุดไทลื้อสร้างสรรค์ และการแห่ครัวทาน ซึ่งเป็นประเพณีของทางภาคเหนือ, ศิลปะการเต้นสิงโตและเต้นนางนก, การแสดงพื้นบ้าน, กิจกรรมวาดลวดลายรูปสัตว์จากศิลปิน ที่ได้รับเกียรติจาก อ.ชลิต นาคพะวัน มาแสดงฝีมือการวาดภาพลวดลายสัตว์ ตลอดจนรถรางนำเที่ยวพาสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตชุมชนไทลื้อ 5 หมู่บ้าน

ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมหกรรมที่ครบครันในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน สถานที่ย่านชุมชน กิจกรรมความบันเทิง หรือการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ในมหกรรมฟื้นใจเมืองนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นการดึงเอกลักษณ์ และทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนไทลื้อ จังหวัดพะเยา ผ่านการต่อยอดเป็นแนวคิดสร้างสรรค์ ซึ่งผู้ที่สนใจงานมหกรรม “ฟื้นใจเมือง” ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดพะเยา สามารถเข้าร่วมงานได้ในระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ข่วงวัฒนธรรม สวนสุขภาพ 100 ปี อ.เชียงคำ จ.พะเยา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น