ประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) สถานศึกษาพอเพียง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) สถานศึกษาพอเพียง


นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) แนวทางการเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) พร้อมด้วย นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการของโรงเรียนที่ยื่นแบบประเมินตนเอง จำนวน 11 โรงเรียนๆ ละ 2 คน รวม 22 คน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ได้แก่ นางสุประดา สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) และนางสุไวยะ เส็นบัตร ครูโรงเรียนวัดควนขี้แรด

นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad