ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็นประธานรับมอบอาคารเรือนพยาบาลโรงเรียนบ้านอู่ล่อง ห้องเรียนสาขาขนุนคลี่ จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็นประธานรับมอบอาคารเรือนพยาบาลโรงเรียนบ้านอู่ล่อง ห้องเรียนสาขาขนุนคลี่ จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.66 ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 พร้อมด้วย นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 รับมอบอาคารเรือนพยาบาลโรงเรียนบ้านอู่ล่อง ห้องเรียนสาขาขนุนคลี่ จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.วิมลรัตน์ สีสัน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ภูมิภาคเหนือและกลาง นายอานนท์ สวนศรี ผู้จัดการอาวุโสด้านธรรมาภิบาลและการกำกับดูแล และ Mr. Alonzo Lee ผู้จัดการฝ่ายวิชาการและรับประกันคุณภาพมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนในการมอบ มูลค่าอาคารที่สร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งโรงเรียนบ้านอู่ล่อง ห้องเรียนสาขาบ้านขนุนคลี่ เป็นห้องเรียนสาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร นักเรียนและประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธ์ การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เป็นไปอย่างยากลำบากและติดกับแนวตะเข็บชายแดน ประเทศสหภาพเมียนมา การได้รับอาคารเรือนพยาบาล จากมูลนิธิศุภมิตแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ จึงถือเป็นสถานที่ให้บริการด้านสาธารณสุขเบื้องต้นแก่โรงเรียน ชุมชน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปรับบริการที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล อีกทั้งยังใช้เป็นสถานที่ในการรองรับการรักษาของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หรือหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ ในการจัดหายาและเวชภัณฑ์มาไว้เพื่อการรักษาเบื้องต้นอีกด้วย

ภาพ / ครู PR รร.บ้านอู่ล่อง
ข่าว / นางสาววรางคณา ดอกกฐิน นักประชาสัมพันธ์ สพป.กจ.3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad