รมว.พม. เดินหน้าสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร พม. เร่งช่วยของบประมาณสร้างสะพานใหม่ให้ชาวบ้าน 3 ตำบล ที่ จ.พิษณุโลก - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

รมว.พม. เดินหน้าสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร พม. เร่งช่วยของบประมาณสร้างสะพานใหม่ให้ชาวบ้าน 3 ตำบล ที่ จ.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 66 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปิดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ จังหวัดพิษณุโลก รวม 200 คน ณ เทศบาลตำบลป่าแดง และศูนย์ประสานแผนอำเภอชาติตระการ นอกจากนี้ ได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 29/10 หมู่ 7 บ้านน้ำพึง ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ เพื่อมอบบ้านแก่นายสหัส แสงปัญญา ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย เนื่องจากบ้านพังเสียหายทั้งหลังจากน้ำป่าไหลหลากเมื่อเดือนสิงหาคม 2565


นายจุติ กล่าวว่า การดำเนินงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 และ อพม. มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาสังคม ประสานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน พิทักษ์คุ้มครองสิทธิกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ และการเข้าถึงสิทธิของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวง พม. นับเป็นเครือข่ายสำคัญในการช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ จึงจำเป็นต้องสร้างเครือข่าย อพม. โดยการพัฒนาประชาชนที่จะมาเป็น อพม. ให้มีความรู้พื้นฐานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคม เป็นผู้มีคุณธรรม มีบุคลิกภาพและเจตคติที่เหมาะสม สามารถทำหน้าที่เป็นผู้แทนกระทรวง พม. ได้ตรงตามความต้องการของพื้นที่


นายจุติ กล่าวต่อไปว่า อพม. มีบทบาทหน้าที่เป็นตัวแทนของชาวบ้านในเรื่องของกระทรวง พม. ที่คอยช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผู้อายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส อีกทั้งทำหน้าที่คอยชี้เป้า เฝ้าระวังปัญหาต่างๆ ในชุมชน และขับเคลื่อนการทำงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมประจำตำบล โดยมีหน่วยงานราชการเป็นพี่เลี้ยงช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเรื่องสวัสดิการสังคม ที่อยู่อาศัย การศึกษา สุขภาพ กฎหมาย การประกอบอาชีพ ที่ดินทำกิน และหนี้สินครัวเรือน เป็นต้น โดยศูนย์นี้จะเป็นทางออกให้กับทุกคน ซึ่งทุกคนจะได้รู้ว่ากระทรวง พม. ทำอะไรบ้าง และคาดว่าทุกคนในพื้นที่ต้องการมีความสุขจากการแก้ปัญหาที่สามารถแก้ไขเองได้ หากแก้ไขเองไม่ได้ จะมีหน่วยงานของทางราชการเข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งวันนี้ กระทรวง พม. ต้องการให้ประชาชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวง พม. ด้วยการเป็นเครือข่ายอาสาสมัคร พม.

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อเดือนสิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมที่ดินทำกินและบ้านเรือนของชาวบ้านจำนวนมากในพื้นที่บ้านน้ำพึง ตำบลชาติตระการ อีกทั้งทำให้สะพานพังเสียหายจนชาวบ้าน 3 ตำบลไม่สามารถเดินทางสัญจรผ่านไปได้ ทั้งนี้ ตนขอให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ส่งการประเมินงบประมาณการก่อสร้างสะพานมาให้ เพื่อที่จะได้ช่วยประสานเรื่องการของบประมาณโดยเร็วที่สุด นับเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่

#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น