สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนนิเทศฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนนิเทศฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเชิงบูรณาการ พร้อมด้วย นายธวัช รัตนพันธ์ นางอุบล หนูมาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และคณะทำงานร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2566 เพื่อจัดทำแผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเชิงบูรณาการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ตามนโยบาย แผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และเพื่อให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาอีกด้วย

ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad