เปิดงาน “โรตารีเพื่อสุขภาพ (Rotary One Day for Health)” ดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนย่านดินแดง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เปิดงาน “โรตารีเพื่อสุขภาพ (Rotary One Day for Health)” ดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนย่านดินแดง


เมื่อวันที่ 19 ก.พ.66 นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน “โรตารีเพื่อสุขภาพ (Rotary One Day for Health)” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นายมิตสึทากะ อิดะ ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางการพยาบาล คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และสมาชิกสโมสรโรตารี ร่วมงาน ณ วัดกุนนทีรุทธาราม (วัดห้วยขวาง) เขตดินแดง
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สโมสรโรตารีกรุงเทพ 70 เป็นกลุ่มนักธุรกิจที่มีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนในเขตดินแดง โดยได้ร่วมมือกับสถาบันการพยาบาลศรีสรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ให้การดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนเขตดินแดง ภายใต้การดำเนินงานจากความเชี่ยวชาญของอาจารย์พยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง และได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเขตดินแดงได้เข้าถึงการบริการสุขภาพในด้านต่าง ๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งมีทั้งการให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติในการดูแลสุขภาพด้านต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์กับประชาชนทุกคน

ทั้งนี้ สโมสรโรตารีกรุงเทพ 70 เป็นกลุ่มนักธุรกิจที่มีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนในเขตดินแดงมายาวนานกว่า 20 ปี ได้ให้การสนับสนุนโครงการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการช่วยพื้นคืนชีพเบื้องต้นให้กับเยาวชน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชนเขตดินแดงที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ซึ่งปีนี้สโมสรโรตารีกรุงเทพ 70 ร่วมกับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้านบริการสุขภาพแก่ประชาชนเขตดินแดง โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า โรตารีเพื่อสุขภาพ (Rotary One Day for Health) ในวันที่ 19 ก.พ.66 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ วัดกุนนทีรุทธาราม (วัดห้วยขวาง) เขตดินแดง กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงโดยอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) เขตดินแดง การคัดกรองภาวะสุขภาพเบื้องต้น ประเมินพัฒนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย การสร้างสรรค์งานศิลปะเด็ก VARIETY กิจกรรม Safe sex safe ใจ มั่นใจ ปลอดภัย ไม่ท้อง การแนะนำวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR with AED การส่งเสริมสมรรถภาพปอดและฟื้นฟูระบบทางเดินหายใจหลังติดเชื้อโควิด-19 การคัดกรอง รู้ไว ป้องกันภัย โรคอัมพาต การดูแลตนเองอย่างไรไม่ให้ข้อเข่าเสื่อมและห่างไกลการพลัดตกหกล้ม กิจกรรม “รู้เท่าทัน…ป้องกันสมองเสื่อม” และ “โรคซึมเศร้า…เราป้องกันได้”#สุขภาพดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad