สรพ.จัดการประชุมวิทยากรเพื่อออกแบบการจัดหลักสูตรผู้จัดการศูนย์คุณภาพ QMR ครั้งที่ 2/2566 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สรพ.จัดการประชุมวิทยากรเพื่อออกแบบการจัดหลักสูตรผู้จัดการศูนย์คุณภาพ QMR ครั้งที่ 2/2566

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการประชุมวิทยากรเพื่อออกแบบการจัดหลักสูตรผู้จัดการศูนย์คุณภาพ QMR (Quality Management Representative) ครั้งที่ 2/2566 ที่จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร


สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อทบทวนเนื้อหารวมทั้งเอกสารประกอบการอบรม เพื่อใช้ในการจัดหลักสูตร QMR ตาม Module ที่ตกลงในที่การประชุมวิทยากรเพื่อออกแบบการจัดหลักสูตรผู้จัดการศูนย์คุณภาพ QMR (Quality Management Representative) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 รวมถึงการกำหนดระยะเวลา และวันจัดอบรม หลักสูตร QMR ตลอดจนการแบ่งรุ่นอบรม และการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย จากใบสมัคร ซึ่งการจัดหลักสูตร ผู้จัดการศูนย์คุณภาพ QMR (Quality Management Representative) นี้สรพ.ได้เปิดรับสมัครที่ผู้สนใจเข้ารับการรับอบรมตั้งแต่ 5-31 มกราคม 2566 โดยมีผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมจำนวน 191 โรงพยาบาล โดยสถาบันจะทำการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในใบสมัครและจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad