กทม. รับชำระภาษีน้ำมัน ออนไลน์ http://oiltax.bangkok.go.th/ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดการเดินทาง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

กทม. รับชำระภาษีน้ำมัน ออนไลน์ http://oiltax.bangkok.go.th/ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดการเดินทาง

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 66 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางแค : พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานการจัดเก็บรายได้ (กลุ่มเขตกรุงธนใต้) เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินด้านการจัดเก็บรายได้ของสำนักงานเขต รับฟังปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน พร้อมทั้งหารือแนวทางเพิ่มศักยภาพให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โอกาสนี้รองปลัดกรุงเทพมหานครได้ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารราชการฉับไว้ใสสะอาด (Bangkok Fast&Clear : BFC) ของสำงานการเขตบางแคด้วย โดยวันนี้มี ผู้บริหารสำนักการคลัง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ผู้บริหารเขต หัวหน้าฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่ายคลัง กลุ่มกรุงธนใต้ จำนวน 7 เขต และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ในที่ประชุม รองปลัดฯ วันทนีย์ ได้กำชับให้สำนักงานเขตเร่งดำเนินการจัดเก็บภาษีตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงแนวทางการชำระภาษีประจำปีแต่ละประเภท และชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากภาษีที่ได้รับเป็นส่วนสำคัญในการนำมาพัฒนางานและจัดบริการต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งหากการจัดเก็บรายได้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ก็จะช่วยให้การดำเนินการด้านต่าง ๆ เป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขณะนี้กรุงเทพมหานครได้มีการนำระบบการชำระภาษีผ่านออนไลน์มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน รวมถึงช่วยลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังสำนักงานเขต ซึ่งปัจจุบันได้มีการเปิดให้สามารถชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก ทางเว็บไซต์ http://oiltax.bangkok.go.th/

สำหรับการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันฯ ที่ผู้เสียภาษีต้องยื่นแบบและชําระภาษีของเดือนที่จําหน่ายภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปนั้นมีขั้นตอนดังนี้ เข้าเว็บไซต์ทาง URL : http://oiltax.bangkok.go.th/ จากนั้นคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ระบุข้อมูลชื่อผู้ใช้ (Username) ในช่องอีเมล และระบุรหัสผ่าน (Password) ในช่องรหัสผ่านจากนั้นคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) กรณีที่ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ระบบจะแสดงหน้าจอระบบชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันฯ สำหรับผู้ประกอบการ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วกดปุ่มออกจากระบบ

ทั้งนี้ หากเป็นผู้ประกอบการรายเดิม ที่ดำเนินกิจการก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2566 ทางกรุงเทพมหานคร จะส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าใช้งานระบบ เพื่อดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันฯ (ภน.03) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2566 เป็นต้นไป ส่วนผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ดำเนินกิจการหลังวันที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2566 ทางผู้ประกอบการ จะต้องดำเนินการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันฯ ด้วยตนเอง จากนั้นทำการยื่นแบบแจ้งข้อมูลจัดทำทะเบียนสถานการค้าปลีก (ภน.01) เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และพิจารณาอนุมัติการยื่นแบบแจ้งข้อมูลจัดทำทะเบียนสถานการค้าปลีก (ภน.01) จึงจะสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันฯ (ภน.03) ผ่านระบบได้ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตพื้นที่ และดาวน์โหลด “คู่มือการใช้งานระบบภาษีบํารุงกรุงเทพมหานครสําหรับน้ํามันฯ สําหรับผู้ประกอบการ” ได้ทางลิ้งค์ https://drive.google.com/file/d/1G3A0u1LjudAPCoLTLeNLIfIyT66TALuL/view?usp=drivesdk

(พัทธนันท์…สปส. รายงาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad