พม. ร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านคนพิการและผู้สูงอายุ สร้างสังคมไทยไม่ทอดทิ้งกัน ในการประชุม CSocD 61 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

พม. ร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านคนพิการและผู้สูงอายุ สร้างสังคมไทยไม่ทอดทิ้งกัน ในการประชุม CSocD 61

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 61 (CSocD 61) วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (อธิบดี พก.) และเจ้าหน้าที่ พม. ได้เข้าร่วมการประชุมคู่ขนาน และร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไรจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ ในหัวข้อ ‘A Disability-inclusive Recovery from the COVID-19 Pandemic’ และได้เยี่ยมชมศูนย์ Accessibility Centre ซึ่งให้บริการและอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการภายในสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ รวมถึงมีการจัดแสดงอุปกรณ์ช่วยให้คนพิการสามารถเข้าถึงสื่อ และสารสนเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ 


ผู้แทน พม. ยังร่วมรับฟังการอภิปรายซักถาม การทบทวนและประเมินการดำเนินงานของประเทศสมาชิกตามแผนงาน Madrid International Plan of Action of Ageing ครั้งที่ 4 ซึ่งผู้แทนทั้งภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหากำไร เห็นพ้องกันว่า ประเด็นสังคมสูงอายุเป็นปรากฎการณ์สำคัญของโลกที่ทุกประเทศต่างเผชิญร่วมกันในระดับที่แตกต่างกัน และแผนงานนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศสามารถรับมือกับสถานการณ์ผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านคนพิการและผู้สูงอายุดังกล่าว จะเป็นแนวทางและตัวอย่างที่ดีสำหรับ พม. ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงสังคมของประเทศไทยโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (No one left behind)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad