อบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Brand - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

อบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Brand

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายนางสาวดุษฎี สรวงขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด จัดอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2566 (วันที่ 2) ณ ห้องอาร์ทิเคิล โรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง ผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วย
-ผู้ประกอบการ Bangkok Brand
-ผู้ประกอบการ OTOP
-ผู้ประกอบการอาหารอร่อยของดี 50 เขต
-ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อนำไปสู่การผลิตสินค้าในเชิงนวัตกรรม ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด สู่ตลาดออนไลน์อย่างมีคุณภาพ โดยเป็นโครงการที่สอดคล้อง กับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติเศรษฐกิจดี ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ผลักดัน Hi – Tech และ Hi – Touch ร้านค้าและผู้ประกอบการสามารถสร้างคุณค่ามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากความสร้างสรรค์ได้

วันนี้หัวข้อบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ฝึกการวางแผน หาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ค้นหากลุ่มเป้าหมาย และร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าส่งเสริมการตลาด และรักษาคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์ ให้สามารถแข่งขันในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศได้ 

#กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด
#สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ
#สำนักพัฒนาสังคม
#กรุงเทพมหานคร
#Bangkok Brand
#MIB


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น