กรมทะเลชายฝั่งฯ6 จับมือภาคีเครือข่ายฯ เก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ ณ ชายหาดนาเกลือ อ.ตะกั่วทุ่ง พังงา - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

กรมทะเลชายฝั่งฯ6 จับมือภาคีเครือข่ายฯ เก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ ณ ชายหาดนาเกลือ อ.ตะกั่วทุ่ง พังงา

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ,ส่วนบริหารทั่วไป ,ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ,ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 14 (ตะกั่วทุ่ง พังงา) ร่วมกับโรงเรียนบ้านท่านุ่นจัดกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทำความสะอาดชายหาด โดยการเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศอันเป็นการลดปริมาณขยะทะเลบริเวณแนวชายฝั่ง ป้องกันความเสียหายต่อสัตว์ทะเลหายาก และผลกระทบกับแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ชายหาดนาเกลือ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย กอ.รมน.ภาค4 และกอ.รมน.จังหวัดพังงา สามารถจัดเก็บขยะที่ตกค้างได้ จำนวน 760 กก. ขยะที่มีน้ำหนักมากที่สุด คือ รองเท้า เศษโฟม และพลาสติกอื่นๆ ตามลำดับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น