รรท.อทช. เข้าพบ มท.3 หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ป่าชายเลน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

รรท.อทช. เข้าพบ มท.3 หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ป่าชายเลน

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าพบนายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ป่าชายเลน โดยมีนายดำรง มูลสาร ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นายวัธน์ทัย ชูชื่น ผู้อำนวยการส่วนพิสูจน์และจัดการสิทธิที่ดินป่าชายเลน และนายปานศักดิ์ ซินพรมราช ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร เข้าร่วมหารือ ณ กระทรวงมหาดไทย เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ในการนี้ รรท.อทช. รายงานข้อมูลและความคืบหน้ากรณีตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน จำนวนทั้งสิ้น 93 ฉบับ/แปลง เนื้อที่รวม 2,574-1-74.1 ไร่ ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งส่งเรื่องให้กรมที่ดินพิจารณาดำเนินการแล้ว เพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ป่าชายเลนที่รับผิดชอบ พร้อมกันนี้ ได้มอบรายละเอียดข้อมูลการออกเอกสารสิทธิในเขตพื้นที่ป่าชายเลนที่อาจจะออกโดยมิชอบหรือผิดพลาดคลาดเคลื่อนแก่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้กรมที่ดินพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad