นายกฯ กล่าวปราศรัยเนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 ก.พ. 2566 ยกย่องเชิดชูเกียรติ วีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของทหารผ่านศึก ที่ร่วมแรงร่วมใจปกป้องเอกราช-อธิปไตยของชาติ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

นายกฯ กล่าวปราศรัยเนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 ก.พ. 2566 ยกย่องเชิดชูเกียรติ วีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของทหารผ่านศึก ที่ร่วมแรงร่วมใจปกป้องเอกราช-อธิปไตยของชาติ

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2566) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/นายกสภาทหารผ่านศึก กล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันทหารผ่านศึก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

พี่น้องทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ที่รักทุกท่าน เนื่องในโอกาสที่วันทหารผ่านศึก ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ในฐานะนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/นายกสภาทหารผ่านศึก ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ รวมทั้งผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาความมั่นคงของชาติในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

พี่น้องทหารผ่านศึกที่รักทุกท่าน ในอดีตที่ผ่านมา ท่านทั้งหลายได้ร่วมแรงร่วมใจกันปกป้อง เอกราชและอธิปไตยของชาติ ด้วยความกล้าหาญและเสียสละ จนทำให้ประเทศไทยของเราคงความเป็นไทมาได้จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งนับเป็นวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็นอย่างยิ่ง

ในปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้มีการปรับเพิ่มวงเงินสงเคราะห์ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบงานสงเคราะห์ในหลายด้าน โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ เพื่อเป็นการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ขอให้ท่านทั้งหลายมีกำลังใจอันเข้มแข็งในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ มีความสมัครสมานสามัคคี และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติของเราตลอดไป

ในโอกาสวันทหารผ่านศึก ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก พลานุภาพแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ ตลอดจนผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศอยู่ในขณะนี้ จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ เป็นกำลังที่เข้มแข็งเพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติ ให้มั่นคงถาวรสืบไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad