ผอ.สพป.เขต 2 พัทลุง เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ผอ.สพป.เขต 2 พัทลุง เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน และโรงเรียนบ้านท่าลาด โดยนางกอบขวัญ แดงบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้เน้นย้ำครูเรื่องการอ่านออก เขียนได้ลายมือสวย และการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 พร้อมทั้งให้กำลังใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ครั้งนี้ด้วย

ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น