พม. พาเด็กถูกกระทำรุนแรงเข้าคุ้มครองพยาน พร้อมฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจอย่างใกล้ชิด..D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พม. พาเด็กถูกกระทำรุนแรงเข้าคุ้มครองพยาน พร้อมฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจอย่างใกล้ชิด..D


เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวง พม. ได้เร่งฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจเด็กทั้ง 9 คนที่ถูกกระทำความรุนแรงในสถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดสระบุรี ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 66 ได้พาไปพบจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อประเมินสภาพจิตใจ จากนั้น เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 66 สำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้พาเด็กทั้ง 9 ราย ไปคุ้มครองพยาน ซึ่งกระทรวง พม. ได้มอบหมายนักสังคมสงเคราะห์ช่วยให้คำแนะนำในการดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด เพื่อลดผลกระทบต่อเด็กให้มากที่สุด

สำหรับการดำเนินคดีดังกล่าวเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยมุ่งหมายมิให้เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและสภาวะทางจิตใจจากกระบวนการยุติธรรม ซึ่งตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. - 2 มิ.ย. 66 มีถามปากคำเด็ก และจัดกิจกรรมรับฟังเสียงเด็ก แทนการถามปากคำเด็ก โดยคัดกรองเด็กที่ได้รับความรุนแรง เพื่อลดความบอบช้ำทางจิตใจของเด็ก รวมจำนวนทั้งสิ้น 106 คน จากจำนวนเด็กทั้งหมด 169 คน อีกทั้งมีการสอบปากคำผู้ใหญ่อีก 12 คน

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ เด็กส่วนใหญ่ในสถานสงเคราะห์ฯ มีสภาพจิตใจที่ดี สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติ โดยเรามีทีมเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจที่มีนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาคอยดูแลและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad