รมว.พม. ชื่นชมเด็กชายไร้แขนหัวใจแกร่ง ชูต้นแบบทำความดี มอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม 8 รางวัล - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566

รมว.พม. ชื่นชมเด็กชายไร้แขนหัวใจแกร่ง ชูต้นแบบทำความดี มอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม 8 รางวัล


เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 66 เวลา 15.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม สำหรับ 8 ต้นแบบทำความดีเพื่อสังคม ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล องค์กร ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการเสริมพลัง สร้างกำลังใจ และช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงาน  พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม.  แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ


นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ เด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง ซึ่งกระทรวง พม. ไม่สามารถทำงานเพียงหน่วยงานเดียวได้สำเร็จ หากปราศจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีโอกาส  ได้มีโอกาส และเติมเต็มโอกาส ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตและพึ่งพาตนเองได้ 


วันนี้ กระทรวง พม. ได้มอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม จำนวน 8 รางวัล สำหรับภาคีเครือข่ายของกระทรวง พม. ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ประกอบด้วย 1) มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ 2) เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่คิดด้านบวก สร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ให้กับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ที่ได้รับความเดือดร้อนและความยากลำบากจากปัญหาสังคม 3) มีความเสียสละ และ 4) ทำความดีโดยไม่หวังผลประโยชน์ 


นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้รับรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมทั้ง 8 รางวัล ประกอบด้วย 1. คุณศิริพร ไชยสุต นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระราชินูปถัมภ์ 2. ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ นักวิชาการ ปกป้องสถาบันกษัตริย์ 3. มูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ ทีมพัฒนาระบบแจ้งเหตุทางสังคมรูปแบบใหม่ “ESS Thailand” ปักหมุด หยุดเหตุฉุกเฉินทางสังคม 4. คุณจิตกร บุษบา สื่อมวลชน ครูผู้ช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน 5. ทันตแพทย์หญิง ชรินญา กาญจนเสวี นักวิ่งหญิงคนแรกที่ใส่ชุดไทยวิ่งมาราธอนได้เร็วที่สุดในโลก (Guinness World Records) 6. คุณหิรัญ เกื้อสุข เพจ วาทะ ลูกหนัง -Football Quotes- ภารกิจเพื่อแผ่นดินไทย “สนาม (ฟุตซอล) ใหม่ ที่เกิดขึ้นเพราะทุกคน ที่แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย” 7. คุณจารุณี สุขสวัสดิ์ นักแสดงอาวุโส รองประธานมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ 8. เด็กชายรัฐกิจ ป้อสีลา (น้องเจ้าขุน) เด็กชายไร้แขนหัวใจแกร่ง ผลิตงานช่วยผู้สูงอายุ


นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ วันนี้ ตนขอชื่นชมน้องเจ้าขุน เป็นเด็กชายวัยเพียง 8 ขวบ ได้แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างของผู้เสียสละเพื่อสังคม เป็นตัวอย่างที่ดีด้านจิตสำนึก รวมถึงทุกท่านที่ได้รับรางวัลนี้ เป็นผู้ที่แสดงให้เห็นว่ามีความรักประเทศไทย อยากทำให้ประเทศไทยยิ่งใหญ่ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทุกชีวิตมีความหมาย ทุกท่านได้ทำหน้าที่แทนกระทรวง พม. ได้ช่วยพัฒนาทุนมนุษย์ พัฒนาสังคม และพัฒนาครอบครัวไทยให้เข้มแข็งต่อไป #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad