ที่ปรึกษา สพฐ. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน รร.บ้านกองม่องทะ สาขาบ้านสาละวะ และบ้านไล่โว่ อ.สังขละบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ที่ปรึกษา สพฐ. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน รร.บ้านกองม่องทะ สาขาบ้านสาละวะ และบ้านไล่โว่ อ.สังขละบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3


ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษา สพฐ. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน รร.บ้านกองม่องทะ สาขาบ้านสาละวะ และบ้านไล่โว่ อ.สังขละบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เน้นย้ำขอบคุณหัวใจครูในพื้นที่ห่างไกล ที่ช่วยมาเติมเต็มกลีบดอกไม้ที่หายไปดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษา สพฐ. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน รร.บ้านกองม่องทะ สาขาบ้านสาละวะ และบ้านไล่โว่ อ.สังขละบุรี สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ในเดือนมิถุนายน เดือนแห่งการเยี่ยมบ้าน โดย ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี กล่าวว่า การเยี่ยมบ้านในครั้งนี้เพื่อติดตามในด้านความปลอดภัยในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 และเป็นการเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน และสังคม ว่า สพฐ.และสำนักงานเขตพื้นที่ฯมีแนวทางสร้างความปลอดภัยและคุ้มครองนักเรียนในทุกมิติ ตลอดทั้งมีการพัฒนาความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษา และทราบความต้องการที่แท้จริง บริบทที่แท้จริงของนักเรียนในทุกพื้นที่ฯ โดย ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 พร้อมด้วย นายนุกูล ทรงมงคลรัตน์ นายเอกกรสีดามาตย์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ศึกษานิเทศก์นักวิชาการศึกษา และนักประชาสัมพันธ์ ร่วมติดตามการดำเนินงานดังกล่าว ในพื้นที่บ้านสาละวะและบ้านไล่โว่ ของโรงเรียนบ้านกองม่องทะ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูง ติดกับแนวตะเข็บชายแดน ประเทศสหภาพเมียนมาร์ โดยมีนายชัยศักดิ์ ภูมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน พาตรวจเยี่ยมและติดตามการลงพื้นที่ในครั้งนี้ พบว่า นักเรียนทุกคน เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง บางคนเป็นไข้มาลาเรีย เนื่องจากพื้นที่ฯหมู่บ้านอยู่ในป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และเป็นช่วงหน้าฝน มีความชื้นของอากาศสูง รวมทั้งได้เยี่ยมบ้านของน้องไอเลิฟ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนที่ได้รับทุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 จนจบในระดับปริญญาตรี ที่มีความฝันอยากเป็นคุณหมอ โดยคุณพ่อคุณแม่น้องไอเลิฟนั้นมีลูกถึง 6 คน น้องเป็นคนที่ 2 ของบ้าน ที่ต้องดูแลน้องๆ เพื่อให้ทุกคนได้เรียนสูงๆภาพ/ข่าว : นางสาววรางคณา ดอกกฐิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สพป.กจ.3


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น