พม. จับมือ บริษัท ยาพร้อม จำกัด ลงนาม MOU ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ & อำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พม. จับมือ บริษัท ยาพร้อม จำกัด ลงนาม MOU ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ & อำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ


เมื่อวันที่  27 มิ.ย. 66 เวลา 09.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ” โดยนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง พม. และนางสาวสิริน ฉัตรวิชัย ประธานกรรมการ บริษัท ยาพร้อม จำกัด ร่วมลงนาม พร้อมทั้งเปิดตัวแพลตฟอร์มเภสัชออนไลน์ “ยาพร้อม ซิกต์ตี้พลัส” โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และนางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประธานสถาบันอนุสรีรวมใจให้กัน เข้าร่วม ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กทม.นายอนุกูล กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ” เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งในมิติด้านสุขภาพ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวง พม. และ ภาคธุรกิจเอกชน

โดยบริษัท ยาพร้อม จำกัด เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ อีกทั้งขยายเครือข่ายผู้ให้บริการด้านสุขภาวะในกลุ่มผู้สูงอายุ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ผ่านแพลตฟอร์มเภสัชออนไลน์ “ยาพร้อม ซิกต์ตี้พลัส” ใน Line OA บนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นช่องทางให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย และช่วยลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ ด้วยการได้รับยาหรือการรักษาได้อย่างทันท่วงทีนางสาวแรมรุ้ง กล่าวว่า สถิติผู้สูงอายุในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565) พบว่ามีผู้สูงอายุจำนวนทั้งสิ้น 12,698,362 คน โดยมีผู้สูงอายุที่มีความยากจนในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) จำนวนทั้งสิ้น 7,780,031 คน และในจำนวนนี้ มีผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ จำนวน 162,272 คน นอกจากนี้ ข้อมูลการประเมินและคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุ (ADL) พบว่า มีผู้สูงอายุติดเตียง จำนวน 41,424 คน มีผู้สูงอายุติดบ้าน จำนวน 195,864 คน และมีผู้สูงอายุติดสังคม จำนวน 7,252,333 คน ซึ่งบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ กระทรวง พม. โดย ผส. จะบูรณาการความร่วมมือกับบริษัท ยาพร้อม จำกัด โดยพัฒนาแพลตฟอร์มนวัตกรรมด้านสุขภาวะผู้สูงอายุเชื่อมต่อเครือข่ายผู้ให้บริการด้านสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ และเพิ่มประสิทธิภาพผู้ให้บริการดูแล เช่น ร้านยา เภสัชกร ผู้ดูแล และวิสาหกิจเริ่มต้นด้านสุขภาพ รวมถึงการเผยแพร่สิทธิและสวัสดิการด้านผู้สูงอายุ การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันเชิงสุขภาวะผู้สูงอายุ โดยเฉพาะนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การบริการ และสินค้าที่ผู้สูงอายุมีความต้องการ โดยใช้ระบบนวัตกรรมเชิงข้อมูล (Data - Driven Innovation)นางสาวสิริน กล่าวว่า แพลตฟอร์มเภสัชออนไลน์ “ยาพร้อม ซิกต์ตี้พลัส” มุ่งช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงปัจจัยขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้น และครอบคลุมการดูแลสุขภาพและการรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นที่ต้องการปรึกษาเภสัชกร อาทิ ระบบให้บริการแบบ Realtime ระหว่างเภสัชกรกับคนไข้ทั้งรูปแบบ Chat / Voice / Video และการบันทึก OPD Card สำหรับประวัติการรักษา ด้วยระบบรองรับหลายภาษา สำหรับฟีเจอร์ใหม่ในแพลตฟอร์ม ยาพร้อม “ซิกซ์ตี้พลัส บริการผู้สูงอายุ” เป็นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย และการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัยอัจฉริยะ (Smart Aging Society) เพื่อการเป็นสังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม ยาพร้อม มีเครือข่ายผู้ให้บริการครอบคลุมร้านขายยากว่า 650 แห่ง ผ่านเภสัชกรมืออาชีพ รวมถึงพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการการขนส่งที่พร้อมจัดส่งเวชภัณฑ์ และเวชสำอางค์ภายใน 1 ชั่วโมง หากมีอาการเจ็บป่วยสามารถปรึกษาเภสัชกรออนไลน์ฟรีกับแพลตฟอร์มยาพร้อม โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID @yaphrom หรือ www. yaphrom.co.th โทร. 02-115-1613 และ 083- 011-5740
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad