พก. เข้าร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) สมัยที่ 16 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พก. เข้าร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) สมัยที่ 16


เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ (UN)นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา คณะผู้แทนไทย นำโดยนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และนางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ เข้าร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ 16 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2566 โดยมี H.E. Mr. Tarek Ladeb ผู้แทนจากประเทศตูนีเซียได้รับเลือกเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ซึ่งในปีนี้เน้นการพัฒนาให้การเข้าถึงสิทธิของคนพิการเป็นจริง ประเด็นหลักคือ การปรับกฎหมายนโยบายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และการคำนึงถึงกลุ่มผู้พิการที่เป็นกลุ่มย่อยของสังคม จากนั้นรับฟังถ้อยแถลงจากรัฐภาคีประเทศต่างๆ เกี่ยวกับการอนุวัตรตามอนุสัญญาฯ และจากผู้แทนหน่วยงานภาคประชาสังคม และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกว่า 130 ประเทศ


ในระหว่างวันได้เข้าร่วมประชุมคู่ขนาน “การสร้างการแก้ไขปัญหาแบบดิจิทัลสำหรับผู้พิการร่วมกัน - นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับความท้าทายทางดิจิทัลในอนาคต” ว่าด้วยเรื่องการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมสิทธิของคนพิการในแต่ละด้านที่หลากหลาย โดยมีการนำเสนอตัวอย่างจากกลุ่มประเทศยุโรปเหนือ เช่นประเทศไอซ์แลนด์นำเสนอด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยด้านการศึกษาของคนพิการ และการออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ในขณะเดียวกัน ประเทศนอร์เวย์ได้มีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการใช้งานด้านข้อมูลสารสนเทศของ 5 ประเทศในกลุ่มภูมิภาคยุโรปเหนือ พร้อมออกข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลในการสร้างระบบการดูแลช่วยเหลือคนพิการต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น