พม. เพิ่มศักยภาพ จนท.หน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบชายแดนใต้....D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พม. เพิ่มศักยภาพ จนท.หน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบชายแดนใต้....D


เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า กระทรวง พม. โดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยเคลื่อนที่เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร “จิตวิทยาการปรึกษาและการใช้เครื่องมือในงานสังคมสงเคราะห์” ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม.


นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในช่วยพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่ฯ ด้วยการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ เพิ่มพูนทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในความดูแลของหน่วยเคลื่อนที่เยียวยา อำเภอละ 3 ครัวเรือน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมที่เคยเข้าสู่กระบวนการ (CM) จำนวน 2 ครัวเรือน และค้นหากลุ่มเป้าหมายใหม่อีก จำนวน 1 ครัวเรือน


อีกทั้งเดือนสิงหาคมนี้ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จะร่วมกันลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนการปฏิบัติงานจากการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในพื้นที่การปฏิบัติงานจริง เพื่อให้การขับเคลื่อนงานในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น