พช.ขอนแก่น : ชวนเที่ยว “OTOP CITY IN KHONKAEN” ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พช.ขอนแก่น : ชวนเที่ยว “OTOP CITY IN KHONKAEN” ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566


นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “OTOP CITY IN KHONKAEN” ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566 ณ เวทีกลางบริเวณสวนรัชดานุสรณ์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดกล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอทั้ง 26 อำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ คณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดขอนแก่น ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พี่น้องประชาชน และสื่อมวลชน ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก


นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการขยายผลและสนับสนุน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ การเพิ่มช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น และยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั้งในและต่างจังหวัด นำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ซึ่งเป็นทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาร่วมแสดงและจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป ได้รับชมและเลือกซื้อสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเป็นการเผยแพร่การดำเนินงานโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตามนโยบายของรัฐบาล และคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของชุมชน ทำให้พี่น้องประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าชุมชนที่ดีที่สุดที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่มีคุณค่า จากฝีมือคนไทย ทั้งยังกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น


“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเลือกซื้อ เลือกหา ชม ช้อป ชิม แชะ สุดยอดผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทย ในงาน “OTOP CITY IN KHONKAEN” ครั้งที่ 25 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 22.00 น. รวม 7 วัน ณ บริเวณสวนรัชดานุสรณ์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมสนับสนุนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่า และสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP จากชุมชนต่าง ๆ ทำให้การจัดงานครั้งนี้เป็นโอกาส สำคัญในการสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนฐานรากซึ่งต้องการความร่วมแรง ร่วมใจ ของพวกเราชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง” รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวเน้นย้ำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น