พก. ประชุมทวิภาคีร่วมกับคณะผู้แทน ประเทศสิงคโปร์ และคณะผู้แทนInternational Disability Alliance (IDA) - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พก. ประชุมทวิภาคีร่วมกับคณะผู้แทน ประเทศสิงคโปร์ และคณะผู้แทนInternational Disability Alliance (IDA)

เมื่อวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2566 ณ องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะร่วมหารือทวิภาคี (bilateral) ร่วมกับ International Disability Alliance (IDA) นำโดย Mr. Setareki Macanawai CEO for the Pacific Disability Forum ประเด็นของการหารือ ได้แก่ การขอรับการสนับสนุนจากประเทศไทยในการดำเนินงานของ IDA และการร่วมมือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งในระดับประเทศและในระดับอนุภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีการหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารของ IDA ในประเทศไทย

และหารือทวิภาคี (bilateral) ร่วมกับคณะผู้แทนประเทศสิงคโปร์ นำโดย คุณ Eric Chua เลขาธิการรัฐสภาอาวุโส และดูแลงานในกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัว ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ชุมชน และเยาวชน สิงคโปร์ โดยประเด็นหลักในการหารือ ได้แก่ การจ้างงานคนพิการ และการแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ทั้งการสนับสนุนโดยตรงจากภาครัฐและเอกชน


สำหรับการจัดงานประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) สมัยที่ 16 นี้ องค์การสหประชาชาติได้มีการอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ ตามแนวทางดำเนินนโยบายของหน่วยงาน ได้แก่ อาคารที่มีการออกแบบที่รองรับกับทุกคน มีทางลาด ลิฟท์ที่มีอักษรเบรลล์และการประกาศชั้นด้วยเสียง ห้องน้ำที่มีราวจับ บริการล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียงในระหว่างการประชุม เอกสารการประชุมในหลากหลายรูปแบบ 


ตลอดจนการจัดให้มีศูนย์บริการการเข้าถึงสำหรับคนพิการ accessibility center ที่มีอุปกรณ์เครื่องช่วยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการเปิดในช่วงเวลาทำการ และยังมีบริการพริ้นท์เบรลล์ หรืออักษรขยายใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad