ข้าวมาบุญครอง เจ้าของตำนานข้าวสารบรรจุถุงของไทยนานกว่า 44 ปี ร่วมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ สู่อุตสาหกรรมเกษตรที่มีประสิทธิภาพ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ข้าวมาบุญครอง เจ้าของตำนานข้าวสารบรรจุถุงของไทยนานกว่า 44 ปี ร่วมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ สู่อุตสาหกรรมเกษตรที่มีประสิทธิภาพ


หากกล่าวถึง ข้าวมาบุญครอง ข้าวถุงรายแรกของประเทศ ที่ถือได้ว่าเป็นเจ้าแห่งตำนานข้าวถุงไทย โดยปัจจุบันอยู่เคียงข้างครอบครัวไทยมายาวนานกว่า 44 ปี และยังเป็นผู้นำในการนำนวัตกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับข้าว หลังจากนำนวัตกรรมวาล์ว-ล็อคมาไว้บนบรรจุภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงเป็นรายแรกของโลก เพื่อรักษาคุณภาพความสดใหม่ของข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดูได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีนโยบาย ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคคลกรที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ที่เป็นอาชีพหลักของคนไทย เพื่อร่วมกันสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร เป็นหนึ่งในกลไกช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีให้กับประเทศ


ล่าสุดได้สนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายจำลองกิจกรรมการผจญภัย ในรั้วมหาวิทยาลัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากไอเดียสร้างสรรค์ ของนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่มีความน่าสนใจแตกต่างกันออกไปในแต่ละปี โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ของคณะฯ ให้มีความพร้อมและการวางแผนที่ดี ก่อนก้าวเข้าสู่การใช้ชีวิตจริงภายในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้ และประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


นางสาวมัลลิกา บุระขันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาด กล่าวว่า ขอบคุณคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ให้โอกาสข้าวมาบุญครอง ได้เข้ามามีส่วนร่วม ทำกิจกรรมกับน้องๆนิสิตในครั้งนี้ เพื่อร่วมส่งเสริมประสบการณ์ เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และกิจกรรมที่จะเป็นองค์ความรู้ ช่วยพัฒนาศักยภาพในมิติต่างๆ ให้กับนิสิต ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ช่วยยกกระดับผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของไทย รวมทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสร้างความผูกพันธ์ระหว่างแบรนด์ข้าวมาบุญครอง และเหล่านิสิตที่เป็นคนรุ่นใหม่ รวมไปถึงการพูดคุยแลกเปลี่ยนแง่มุม เพื่อให้แบรนด์ข้าวมาบุญครอง เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มากยิ่งขึ้น


นางสาวชุติกาญจน์ จูกระโทก นิสิตฝ่ายประสานงานโครงการฯ กล่าวเสริมว่า โครงการนี้เป็นกิจกรรมที่สานต่อกันมารุ่นสู่รุ่น เพื่อเป็นกิจกรรมช่วยแนะแนวน้องๆ นิสิตใหม่ ให้รู้จักคณะอุตสาหกรรมเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มากยิ่งขึ้น ผ่านไอเดียการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ของนิสิตชั้นปีที่ 3 ในแต่ละปี รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ให้สนิทกันมากยิ่งขึ้น เพื่อคอยดูแล ช่วยเหลือกันและกันไปจนจบปีการศึกษา

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างข้าวมาบุญครอง ที่เล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมของเรา พร้อมทั้งให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และของรางวัล เพื่อเป็นแรงสนับสนุนเปิดพื้นที่ให้กับพวกเราได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับนโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อให้นิสิตมีประสบการณ์ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากการศึกษาข้อมูลด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น