พม. จับมือ เพจ Because We Care หนุนเด็ก เยาวชน รณรงค์ Pride Month ร่วมกิจกรรมความหลากหลายทางเพศ “Proud of Pride Proud of Myself” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พม. จับมือ เพจ Because We Care หนุนเด็ก เยาวชน รณรงค์ Pride Month ร่วมกิจกรรมความหลากหลายทางเพศ “Proud of Pride Proud of Myself”


เมื่อวันที่  9 มิ.ย. 66 เวลา 13.00 น. เพจ Because We Care ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดกิจกรรมโครงการ “รัก…ในวัยเรียน” ครั้งที่ 4 สำหรับนักเรียนโรงเรียนปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ระดับมัธยมศึกษา 1 – 3 จำนวน 100 คน เพื่อสร้างความตระหนักถึงการยุติการกระทำความรุนแรงในทุกรูปแบบ รวมถึงการบูลลี่ (Bully) โดยมีนางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมพูดคุยกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักในการยุติปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า พยาบาล (สบ 5) โรงพยาบาลตำรวจ ในฐานะที่ปรึกษาปลัด พม. และผู้ดูแลเพจ Because We Care กล่าวแนะนำกิจกรรมโครงการ “รัก…ในวัยเรียน” ทั้งนี้ มีการจัดกิจกรรม “เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย (Cyber Bullying)” โดยสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กิจกรรม “เพศกับวัยรุ่น” โดย พ.ต.ท.พญ.ลักขณา  จักกะพาก เลขาธิการสมาคมเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศ (ประเทศไทย) กิจกรรมร้องเพลง “อยากจะฟัง” โดย คุณกริช อิทธิโชติกร ผู้ประพันธ์เพลง  นิทรรศการโครงการ “รัก…ในวัยเรียน” การเฝ้าระวังปัญหาสังคม และการแจ้งเหตุให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกรูปแบบ โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. 



นางอภิญญา กล่าวว่า วันนี้ เพจ Because We Care ร่วมกับกระทรวง พม. โดย ดย. และศูนย์ช่วยเหลือสังคม หน่วยเยี่ยมบ้านโรงพยาบาลตำรวจ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการ “รัก…ในวัยเรียน” ครั้งที่ 4 ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมให้น้องๆ นักเรียนโรงเรียนปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำความรุนแรงในโรงเรียน โดยเฉพาะการบูลลี่ (Bully) เพศกับวัยรุ่น และความรักในวัยเรียน ยังมีการจัดกิจกรรม“Proud of Pride  Proud of Myself” รณรงค์ “Pride Month” เดือนของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ LGBTQIAN+ โดยเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ เนื่องในเดือนมิถุนายนของทุกปีถูกกำหนดให้เป็น ”Pride Month” เพื่อสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศและความหลากหลายทางเพศ เพราะสังคมประกอบด้วยคนที่มีความหลากหลาย แต่เราทุกคนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยไม่เลือกปฏิบัติ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทุกคนมีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ เราทุกคน ทุกหน่วยงาน ต้องช่วยกันปลูกฝังให้กับเด็กและเยาวชนของเรา ยอมรับความหลากหลายของคนในสังคม และก้าวเดินไปพร้อมกันอย่างเท่าเทียม






ทั้งนี้ หากพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรง เด็กและเยาวชนอยู่ในสภาวะความเสี่ยงที่จะถูกกระทำความรุนแรง สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและติดต่อกระทรวง พม. ทั้งสายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง และระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม “ESS Help Me” ใน LINE OA บนมือถือ #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม




ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น