พม. เตรียมจัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 66 "together we can"หยุดค้าคน 7 มิ.ย.นี้ ณ อิมแพคเมืองทองธานี - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พม. เตรียมจัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 66 "together we can"หยุดค้าคน 7 มิ.ย.นี้ ณ อิมแพคเมืองทองธานี


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)เตรียมจัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 –12.00 น. ณ ห้องฟีนิกซ์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดนนทบุรี ภายใต้ตีมงาน together we can หยุดค้าคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย หรือ Zero Tolerance

                                                  ปลัดกระทรวงฯพม.อนุกูล ปีดแก้ว 

ทั้งนี้ได้จัดรณรงค์เผยแพร่การดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้แก่ประชาชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งสื่อมวลชน เพื่อผนึกกำลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในเวทีระดับสากลต่อไป


ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
- พิธีมอบรางวัลดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
- พิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ Tik Tok รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
- นิทรรศการภายในงาน
1) ผลงานบุคคลต้นแบบ บุคคลดีเด่น หน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และจังหวัดต้นแบบตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism)
2) ผลการประกวดคลิปวิดีโอ Tik Tok รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
3) ผลการดำเนินงานของประเทศไทย (3P) และบูธหน่วยงาน ประกอบด้วย ด้านการดำเนินคดี ด้านการป้องกัน และด้านการคุ้มครอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad