เดอะมอลล์ สนับสนุน “น้ำใจ...สร้างกุศล โครงการ เข็มอานันทมหิดล 2566” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เดอะมอลล์ สนับสนุน “น้ำใจ...สร้างกุศล โครงการ เข็มอานันทมหิดล 2566”
วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มอบเงินสนับสนุนโครงการ “เข็มวันอานันทมหิดล 2566 น้ำใจ ... สร้างกุศล EYES NEED YOU ต่อสายตา ... ด้วยสายใจ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบิดาผู้ให้กำเนิดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยได้จัดทำเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยปีนี้ดำเนินการภายใต้แนวคิด EYES NEED YOU ต่อสายตา ... ด้วยสายใจ เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้คนในสังคมไทยถึงการดูแลสุขภาพทางสายตา เล็งเห็นถึงปัญหาของโรคทางตาซึ่งเป็นโรคที่มีความสำคัญยิ่งโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยรายได้จะสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล, มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย, ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธ – ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รวมถึงนำไปสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น