พม. เตรียมทำแผนยกระดับมาตรฐานดูแลเด็กในสถานรองรับทั่วประเทศ พร้อมดึงเครือข่ายระดมความคิดเห็นร่วมกัน..D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พม. เตรียมทำแผนยกระดับมาตรฐานดูแลเด็กในสถานรองรับทั่วประเทศ พร้อมดึงเครือข่ายระดมความคิดเห็นร่วมกัน..D


เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานสถานรองรับเด็ก จำนวน 33 แห่งทั่วประเทศ โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤต  ทีมตรวจเยี่ยม นิเทศ ยกระดับมาตรฐานสถานรองรับ โดยขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับสถานรองรับเด็กตามกฎหมาย การส่งเสริมบทบาทคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  และการประเมินสุขภาพจิตของบุคลากร ทุกคนร่วมกับกรมสุขภาพจิต เป็นต้น  ทั้งนี้ จะมีการเปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่วมกับภาคีเครือข่ายในที่ 3 มิถุนายน 2566 นี้ 

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี ภายใน 3 เดือน หลังเกิดเหตุ จะมีแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยแผนระยะสั้นมุ่งเน้นฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจเด็กและบุคลากร  จัดตั้งทีมสนับสนุนยกระดับมาตรฐานสถานสงเคราะห์ฯ เร่งพัฒนาสภาพแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย จัดทำแผนดูแลและพัฒนาเด็กรายบุคคล  เพื่อให้สถานสงเคราะห์ฯ เป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น