พม.หนองบัวลำภู จับมือเครือข่าย ช่วยกลุ่มเปราะบาง ให้บริการ “ทันตกรรม ปันรัก ปันน้ำใจ by SMILES for EVERYONE” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พม.หนองบัวลำภู จับมือเครือข่าย ช่วยกลุ่มเปราะบาง ให้บริการ “ทันตกรรม ปันรัก ปันน้ำใจ by SMILES for EVERYONE”


เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 66 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ ดนตรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมพลังกายใจ และการเข้าถึงบริการ ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู “ทันตกรรม ปันรัก ปันน้ำใจ by SMILES for EVERYONE” โดยมีนางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าและเจ้าหน้าที่หน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บริหารและผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนภาคีเครือข่าย และประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู


นายอนันต์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการเสริมพลังกายใจ และการเข้าถึงบริการ ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู “ทันตกรรม ปันรัก ปันน้ำใจ by SMILES for EVERYONE” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการขับเคลื่อนกลไกในการให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่ขาดโอกาสในการได้รับการรักษาปัญหาทางช่องปากและฟัน เนื่องจากไม่สามารถดูแลและรักษาสุขภาวะทางช่องปากได้อย่างเหมาะสม โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน ร่วมกันจัดสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนกลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่ได้เข้าถึงอย่างทั่วถึง และสามารถแก้ไขปัญหาอย่างองค์รวม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน


สำหรับกิจกรรมสำคัญครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) การให้บริการทันตกรรม ขูด อุด ถอน เคลือบหลุมร่องฟัน/ฟลูออไรด์ ให้กับกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง โดยหน่วยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยแพทย์อาสา และทีมทันตกรรมจากมูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย 2) การให้ความรู้ด้านทันตกรรม โดยโรงพยาบาลนากลาง 3) การให้บริการการจัดสวัสดิการ โดยหน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดหนองบัวลำภู 4) การให้บริการทางการแพทย์ การให้ปรึกษา โดยทีม MCATT และโรงพยาบาลนากลาง 5) การให้บริการเปิดบัญชีธนาคาร การออมเงิน โดยธนาคารออมสิน 6) การแสดงผลการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน และ 7) การแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มสตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ  #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad