พม. ผนึกเครือข่าย จัดงานรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ 2566 “Together We Can หยุด ค้า คน” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พม. ผนึกเครือข่าย จัดงานรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ 2566 “Together We Can หยุด ค้า คน”


เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 66 เวลา 09.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด "Together We Can หยุด ค้า คน” พร้อมมอบรางวัลดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอ TikTok รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ อีกทั้งมีการจัดนิทรรศการผลงานของผู้รับรางวัล ผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย และหน่วยงานด้านการดําเนินคดี การป้องกัน และการคุ้มครอง รวมทั้งการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษ์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานรวมจํานวน 400 คน ณ ห้องฟีนิกซ์บอลรูม อาคารอิมแพค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 400 คน ประกอบด้วย นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าและเจ้าหน้าที่หน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ คณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม องค์การระหว่างประเทศ และสถานเอกอัคราชทูตต่างประเทศประจําประเทศไทย


นายจุติ กล่าวว่า งานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด "Together We Can หยุด ค้า คน” เป็นการแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย หรือ Zero Tolerance โดยรณรงค์เผยแพร่การดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้แก่ประชาชน ภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางและภูมิภาค องค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งสื่อมวลชน เพื่อผนึกกําลังในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในเวทีระดับสากล ทั้งนี้ มีการมอบโล่เกียรติยศ ลายมือชื่อนายกรัฐมนตรี ให้แก่บุคคลต้นแบบ บุคคลดีเด่น หน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และจังหวัดต้นแบบตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกําลังใจในการเป็นแบบอย่างการทำงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ รวมทั้งสิ้น 26 รางวัล อาทิ พลตํารวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ นายประวิทย์ ร้อยแก้ว รองอธิบดีอัยการสํานักงานคดีค้ามนุษย์ สํานักงานอัยการสูงสุด เป็นต้น


นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ เป็นการส่งสัญญาณความจริงจังของรัฐบาล ว่าตั้งใจทำทุกงานด้วยความเหนื่อยยากมาหลายปี และขอให้กำลังใจกับทุกคนและทุกหน่วยงานที่ทำหน้าที่ได้ดี ทั้งเป็นองค์กรตัวอย่าง บุคคลตัวอย่างที่ทุ่มเททำงาน เพื่อต้องการส่งสัญญาณว่าคนที่ค้ามนุษย์และเห็นมนุษย์ด้วยกันเป็นสินค้า คุณจะไม่มีที่ยืนในสังคม จะต้องได้รับโทษ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ประเทศไทยจะต้องไม่มีธุรกิจการค้ามนุษย์ ทุกคนต้องได้รับการคุ้มครองและป้องกันตามความเหมาะสม
สำหรับเรื่องการจัดระดับ Tier ของประเทศไทย ขึ้นอยู่กับสหรัฐอเมริกา แต่สิ่งที่ประเทศไทยทำนั้น ทำจากสิ่งที่เชื่อมั่นว่าธุรกิจผิดกฎหมายเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งคือการค้ามนุษย์ การจัดระดับ Tier คือการวัดประสิทธิภาพของการทำงาน เปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นตัวเอง แต่ต้องคำนึงถึงผลที่เราต้องการทำมากกว่า ซึ่งเห็นได้จากการจัดงานวันนี้ ทุกภาคีเครือข่ายร่วมกันทำงาน เพราะต้องการขุดรากถอนโคนการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากประเทศไทย และจะทำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เบื้องหลังความสำเร็จของประเทศไทยในประเด็นนี้ ทุกคน ทุกภาคีเครือข่ายเหนื่อยยากเป็นอย่างมาก เพื่อประเทศไทย เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม  #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น