รองผู้ว่าฯ ทวิดา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอด OKRs สู่แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขต - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

รองผู้ว่าฯ ทวิดา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอด OKRs สู่แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขต

“ท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ ได้ถ่ายทอดคำสั่งผ่านลงมาว่า ทำอย่างไรก็ได้ให้เขตทำงานได้ง่าย โดยให้สอดรับกับ 216 นโยบายของผู้ว่าฯ โดยจาก 216 นโยบาย มีทั้งนโยบายที่เป็นเป้าหมายเล็ก และเป้าหมายใหญ่ บางนโยบายนั้นเป็นเป้าหมายที่ใหญ่มาก ซึ่งบางครั้งคือการนำเป้าหมายหลาย ๆ เป้า จากหลาย ๆ นโยบายมารวมกัน เพราะฉะนั้น เป็นหน้าที่ที่ทำอย่างไรก็ได้ให้เป้าหมายของท่านผู้ว่าฯ ทั้ง 216 เป้าเข้ามาอยู่ในแผนปฏิบัติราชการให้ได้ หน้าที่ของอาจารย์(รองผู้ว่าฯ ทวิดา) คือสื่อสารให้ฟังว่า สิ่งที่นโยบายของผู้ว่าฯ ได้วางไว้ และทีมบริหารมองไว้ว่ากทม. จะไปทางไหนบ้าง จะต้องทำอะไรให้ได้ภายใน 4-5 ปีที่จะถึงนี้” รศ.ดร. ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอด OKRs ลงสู่แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขต รุ่นที่ 1 กลุ่มเขตกรุงธนใต้ เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 65
รองผู้ว่าฯ ทวิดา กล่าวต่อถึงความสำคัญในการนำ OKRs มาใช้ในแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขต ว่า หากให้พูดง่าย ๆ ถึง OKRs เช่น การจัดงาน 12 เทศกาลที่ลานคนเมืองของรองผู้ว่าฯ ศานนท์ ส่วนใหญ่จะตีกันความแค่ว่า เป็นการจัดงานรื่นเริง เปิดพื้นที่ให้ใช้ ซึ่งไม่ใช่ OKRs จริง ๆ ที่แอบแฝงอยู่ในนั้น คือ เศรษฐกิจ การเปิดพื้นที่ตลาดนัด การเปิดพื้นที่กิจกรรม ต้องดูการมาซ้ำของผู้ค้าที่มา รายได้ที่เกิดขึ้น ไม่ใช่มองว่าจัดกี่งาน กี่แห่งต่อสัปดาห์ ต่อเดือน แต่จัดแล้วรายได้คนเพิ่มขึ้นหรือเปล่า จำนวนผู้ค้าเพิ่มขึ้นหรือเปล่า เปิดโอกาสให้คนในสังคมจริงหรือเปล่า ซึ่งเราไม่เคยวัด นี่แหละคือ OKRs – Objective Key Results ผลสัมฤทธิ์หลักตามเป้าหมายที่อยากได้ แม้จะเป็นเรื่องที่ยาก แต่หากเราทำสำเร็จในปี 2567 กรุงเทพมหานครจะเป็นหน่วยงานราชการแรก ๆ ที่ปรับใช้ OKRs แทน KPI
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร นำไปเป็นกรอบแนวทางการพัฒนา และบูรณาการการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดและเพื่อให้การจัดทำแผนฯ ของหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงสนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาตามแผนฯ อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน เหมาะสมกับสถานการณ์และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และเพื่อให้โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีรายละเอียดที่ชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

การประชุมในวันนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานเขต กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ประกอบด้วย สำนักงานเขตทุ่งครุ สำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักงานเขตบางบอน สำนักงานเขตบางแค สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ สำนักงานเขตหนองแขม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น