ปลัด พม. กำชับหัวหน้าหน่วยงานภาคอีสาน มุ่งทำงานเชิงรุก ชูศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเป็นที่พึ่งประชาชน...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ปลัด พม. กำชับหัวหน้าหน่วยงานภาคอีสาน มุ่งทำงานเชิงรุก ชูศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเป็นที่พึ่งประชาชน...D

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 65 เวลา 12.00 น. ที่โรงแรมเวลาดี จังหวัดอุดรธานี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า วันนี้ ได้มาติดตามและขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาสังคมของกระทรวง พม. เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้กำชับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่ ช่วยกันขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลที่มีอยู่ 8,000 กว่าแห่งทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลางการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ภายใต้แนวคิดใหม่ “รีสตาร์ท สับสวิตซ์ เพิ่มประสิทธิภาพ” พร้อมทั้งใช้ TPMAP ที่เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า ร่วมกับระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO - Logbook) ที่เป็นฐานข้อมูลรายบุคคลและครัวเรือน เพื่อแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าและปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า ตนได้กำชับให้ช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นราชการ 4.0 เพื่อตอบสนองความต้องการและปัญหาของพี่น้องประชาชน เพราะความสุขของประชาชน คือ ความสำเร็จของ พม. เราต้องทำงานเชิงรุก โปร่งใส เปิดเผย มีการสื่อสารที่ดี บูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วน ใช้ข้อมูลสารสนเทศ และนำเทคโนโลยีมาใช้งาน เป็นต้น โดยหน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัด ต้องทำงานเป็น Core Team เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาในพื้นที่ อีกทั้งต้องอาศัยเครือข่ายที่เข้มแข็งอย่าง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ซึ่งมี 300,000 กว่าคนทั่วประเทศ เป็น Mister ช่วยขับเคลื่อนงานของกระทรวง พม. ในพื้นที่อีกด้วย

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ตนได้เดินทางไปลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้เห็นถึงความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานด้านสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะโรงเรียนผู้สูงอายุที่ให้บริการกลุ่มเป้าหมายสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีผู้สูงอายุจำนวนมาก ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุข เหมือนได้มาต่ออายุ เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad