รมว.เฮ้ง ส่ง ที่ปรึกษา เปิดฝึกทำอาหารว่างและขนม ส่งเสริมผู้สูงอายุมีอาชีพ พึ่งตนเองได้...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

รมว.เฮ้ง ส่ง ที่ปรึกษา เปิดฝึกทำอาหารว่างและขนม ส่งเสริมผู้สูงอายุมีอาชีพ พึ่งตนเองได้...D

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพตามโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การประกอบอาหารว่างและขนมเพื่อประกอบอาชีพ” ภายใต้โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ผู้สูงอายุ) โดยมี หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี พันโท สวัสดิ์ สีสุกไส ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสมอพลือ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสมอพลืออ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) ส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในกลุ่มแรงงานที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพได้ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ พึ่งตนเองได้ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม ในวันนี้ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้มอบหมายให้ดิฉันลงพื้นที่มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกับกลุ่มผู้สูงอายุที่มาร่วมฝึกอบรม ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสมอพลือ ฝึกอบรมหลักสูตรการประกอบอาหารว่างและขนมเพื่อประกอบอาชีพ เป็นหลักสูตร 30 ชั่วโมง อบรมระหว่างวันที่ 21 -25 พฤศจิกายน 2565

“ขอให้ผู้สูงอายุที่เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน นำความรู้และทักษะประสบการณ์จากการฝึกไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำอาหารว่าง ขนม เครื่องดื่มสมุนไพร เพื่อใช้บริการในการจัดประชุมศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสมอพลือ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ รวมทั้งนำไปประกอบอาชีพเสริม ทำขนม อาหารว่างจำหน่าย สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป” นางธิวัลรัตน์ กล่าวท้ายสุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad