ครบรอบ 25 ปี สำนักงานเขตวังทองหลาง เดินหน้าบริการเพื่อประชาชน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ครบรอบ 25 ปี สำนักงานเขตวังทองหลาง เดินหน้าบริการเพื่อประชาชน

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.65 เวลา 09.30 น. นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีทำบุญทางศาสนาพุทธ เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานเขตวังทองหลาง ครบรอบ 25 ปี โดยมีนายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต 8 นายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ ส.ก.เขตวังทองหลาง นายโครงการ เจียมจีรกุล ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรเขตวังทองหลาง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมวังทอง 1 ชั้น 6 อาคารกาญจนนิมิต สำนักงานเขตวังทองหลาง

สำหรับพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานเขตวังทองหลาง ครบรอบ 25 ปี ในวันนี้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรเขตวังทองหลาง ที่นับถือศาสนาอิสสาม พร้อมกันร่วมพิธีอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ดุอาอ์ขอพร โดยมีผู้แทนอิหม่ามกล่าวอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเขตวังทองหลาง ณ ห้องประชุมวังทอง 2 ชั้น 2 สำนักงานเขตวังทองหลาง ในส่วนของพิธีทางศาสนาพุทธ มีการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยคณะพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
ทั้งนี้ เขตวังทองหลางจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2540 เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางกะปิและให้มีการจัดตั้งแขวงวังทองหลางเป็นเขตวังทองหลางขึ้น ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา โดยได้มีการแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 แขวงการปกครอง คือ แขวงวังทองหลาง แขวงสะพานสองแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ และแขวงพลับพลา ซึ่งเขตวังทองหลางมีพื้นที่ทั้งสิ้น 18.905ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันสถานที่ทำการสำนักงานเขต ตั้งอยู่เลขที่ 999 ซอยรามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอาคาร 2 อาคาร ได้แก่ อาคารสำนักงานเขต 6 ชั้น และอาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น พื้นที่รวมประมาณ 13,350 ตารางเมตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น