เตรียมพร้อมจัดงานวันครู ปี 66 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เตรียมพร้อมจัดงานวันครู ปี 66

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 65 เวลา 09.30 น. นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ (งานวันครู) ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันจันทร์ที่ 16 ม.ค. 65 ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เพื่อตอบแทนพระคุณคุณครูทุกท่านที่อุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ความรู้และสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดีของสังคม ซึ่งในปี 2566 มีข้าราชการครูฯที่ครบเกษียณอายุราชการจำนวน 377 คน และรับทราบผลการจัดงานวันครูในปีที่ผ่านมาซึ่งดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ โดยเฉลี่ยค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก จากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 1,531 คน โดยมีนางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการส่วนบริหารอัตรากำลัง ผู้อำนวยการส่วนการสรรหาและข้อมูลบุคคล สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศิรินาม ชั้น 3 สำนักการศึกษาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad