ผู้ว่าฯ กทม. เน้นย้ำ 4 เรื่องในการจัดงานกาชาดที่สวนลุม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ผู้ว่าฯ กทม. เน้นย้ำ 4 เรื่องในการจัดงานกาชาดที่สวนลุม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 65 เวลา 13.30 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2565 ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดฯ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอำนวยนรธรรม ชั้น 4 สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน และผ่านระบบออนไลน์


ที่ประชุมได้มีการรายงานถึงรายละเอียดการจัดงานกาชาดในปีนี้ อาทิ รูปแบบการจัดงานกาชาดประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8 – 18 ธ.ค. 65 ซึ่งจัดในรูปแบบ Hybrid คือ On Ground เวลา 11.00 – 22.00 น. และ Online ตลอด 24 ชั่วโมง รูปแบบงานแถลงข่าว ซึ่งจะจัดเป็น Mini Red Cross Fair ในวันที่ 24 พ.ย. 65 เวลา 17.00 น. ณ สวนลุมพินี กำหนดการพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 กำหนดการเสด็จฯ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2565 กิจกรรมภายในงาน เป็นต้น
ในการนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เน้นย้ำต่อที่ประชุมใน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. ให้จัดการขยะและน้ำเสียตามเงื่อนไขของสวนลุมพินี เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นเน่าจากเศษอาหารและระบบท่อระบายน้ำ โดยกทม.จะจัดหน่วยเก็บและหน่วยเข้าตรวจตราให้เข้มข้นมากขึ้น 2. ไม่ตอกวัตถุของแหลมหรือของแข็งบนสนาม เช่น สมอบก เพราะเป็นเหตุให้สปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้และท่อน้ำชำรุด 3. ให้รถส่งของในเวลาที่กำหนดเท่านั้น เพื่อลดปัญหารถติด และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่เข้ามาใช้สวนเป็นประจำ และ 4. ให้ควบคุมดูแลการรื้อถอนโครงสร้างร้านค้า การจัดเก็บขยะที่รื้อถอน เพื่อเร่งคืนพื้นที่สวนให้เรียบร้อยดังเดิม โดยกทม.จะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปชี้แจงและดูแลความเรียบร้อย

จากนั้น ทางสภากาชาดไทยได้มีการกำชับถึงระเบียบการใช้พื้นที่ การออกร้าน การทิ้งขยะ การล้างภาชนะ เวลาเข้า-ออก การรื้อถอน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น