เตรียมพร้อมนร.ก่อนไปแลกเปลี่ยนฟุกุโอกะ...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เตรียมพร้อมนร.ก่อนไปแลกเปลี่ยนฟุกุโอกะ...D

วันที่ 22 พ.ย. 65 เวลา 08.30 น. นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษามอบหมายให้นางสาวน้ำฝน อยู่ดี รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเยาวชนกรุงเทพมหานครก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ โครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองฟุกุโอกะ ปีงบประมาณพ.ศ. 2566 รุ่นที่ 13 ซึ่งมีนักเรียนผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 คน จาก 9 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ เมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีนางจิรภิญญา สันนิภางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธี ณ ห้องดินแดงโรงแรมปริ้นส์ตั้น กรุงเทพไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น